Principal > Documents > La Declaració Universal - ÍNDEX

La Declaració Universal dels Drets Humans

Article 6: reconeixement de la personalitat jurídica 


"Tot ésser humà té dret, a tot arreu, al reconeixement de la seva personalitat jurídica."

D'una manera potser més clara, podríem formular el redactat anterior de l'article 6 així:
--Els drets inherents a qualsevol ésser humà li han de ser reconeguts amb caràcter general a tot arreu.

La personalitat jurídica potser és el concepte menys intuïtiu de la Declaració. Consisteix en el reconeixement formal d'una persona com a tal, pel simple fet d'existir, amb independència de la seva voluntat, circumstàncies, condició social, etc., corresponent-li per aquest motiu automàticament els drets i deures que la societat defineix per a tots els seus membres. Per exemple, en la antiguitat, en moltes societats, els esclaus, les dones, els nens i els estrangers no gaudien de personalitat jurídica: eren "propietats" (de l'amo, del pater familias), o simplement vivien al marge del sistema de drets (en el cas dels estrangers).

Al llarg de la història, la negació de la personalitat jurídica a sectors de la societat paradoxalment ha anat acompanyada, en ocasions, de l'adjudicació de drets i obligacions a animals, o fins i tot a objectes inanimats (als quals no només se'ls podia concedir grans privilegis desconeguts per la majoria de la població, sinó  també, per exemple en el cas d'alguns juristes medievals, o d'alguns codis castrenses no tan pretèrits, responsabilitats penals).

En un altre ordre de coses, la personalitat jurídica és també una forma legal que es pot aplicar a agrupacions de persones (associacions, empreses, etc.). Que una entitat tingui personalitat jurídica implica que tingui "responsabilitat jurídica", és a dir, drets i deures jurídics.

En l'actualitat, l'existència de les denominades persones "il·legals" o "sense papers", o la situació de les dones en algunes societats, ens recorda que aquest article en la Declaració és molt lluny de ser respectat de forma global: encara és un objectiu a aconseguir de forma generalitzada.

Fonts:
1) es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jurídica
2) Personalidad jurídica. Héctor Ramón Peñaranda. Universidad del Zulia, Venezuela (www.monografias.com)


torna a l'inici