AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > grup d'alumnes
Grup d'Alumnes pels Drets Humans
índex
definició
objectius
metodologia
tasques
estructura
propostes
  Definició i motivacions
Considerant que l'educació a Secundària és una tasca integral que ha de dur a l'autonomiade l'alumnat per a integrar-se en la societat format sòlidament en uns valors universals, aquest projecte pretén contribuir a aquesta tasca d'una manera alternativa i innovadora.

Aquest Grup d'Alumnes estaria coordinat per almenys un/a professor/a  i hauria de treballar  bàsicament aquests aspectes:

  • Educació en drets humans.
  • Difusió dels drets humans i dels abusos que es cometen sobre els mateixos.
  • Accions en defensa dels drets humans, tant localment com internacional.
  • La formació d'un Grupd'Alumnes a cada centre docent vol també contribuir a l'associacionisme al Col·legi o Institut i fomentar el treball en equip entre els alumnes i amb el professorat.
    Inspirat en la trajectòria de moviments pacifistes i en l'activisme d'organitzacions, ONGs, associacions cíviques i altres organismes locals o internacionals, es va començar a gestar en el marc de la promoció mundial del "Manifest 2000, per una cultura de pau i no violència".    torna a l'inici