AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > grup d'alumnes
Grup d'Alumnes pels Drets Humans
índex
definició
objectius
metodologia
tasques
estructura
propostes
  Objectius
1. Conèixer i donar a conèixer els drets humans i els diferents tractats, pactes i convencions internacionals vinculats al drets humans.

2. Aprendre i difondre la pràctica dels moviments socials i de l'associacionisme, la realitatd'organitzacions no governamentals i la participiació ciutadana, tot fomentant l'aprenentatgepràctic de la societat democràtica.

3. Facilitar la realització d'activitats adreçades als propis companys del centre i restar alservei de la comunitat educativa en general, tot essent conscient de la importància desensibilitzar-se i sensibilitzar per actuar solidàriament en matèria de drets humans.

4. Dotar als membres del Grup d'Alumnes de responsabilitats directes en els projectes queel centre promogui en relació a la Setmana Cultural, Setmana de la Pau o qualsevol acte participatiu de tot el centre. També promoure des del propi Grup la celebració d'actes relatius a dates commemoratives específiques, campanyes sobre casos d'actualitat internacional o local, o temàtiques sensibles als drets humans i la pau.

5. Fomentar l'educació per a la pau i els drets humans de tots els membres de l'escola d'una manera alternativa, mirant que incideixi regularment en alguna de les hores de tutoria dels diversos grups-classe, sortides o activitats diverses organitzades al centre.

6. Educar en els valors que els drets humans inspiren: pau, justícia, democràcia, igualtat, solidaritat, tolerància, altruisme, respecte a la diversitat, etc.

7. Conscienciar l'alumnat de que la violació dels drets humans  no és només "patrimoni" de països deprimits, sinó també de països rics com el nostre i d'àmbits més petits com el municipal o fins i tot el d'un cercle de companys.

8. Adonar-se que les injustícies del món no són perpètues, i que es poden canviar moltescoses amb el convenciment i l'actuació  de molta gent anònima.torna a l'inici