AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > grup d'alumnes
Grup d'Alumnes pels Drets Humans
índex
definició
objectius
metodologia
tasques
estructura
propostes
  Metodologia
1. L'àmbit d'actuació d'aquest Grup és, principalment, el del centre docent, i pot treballar conjuntament amb altres moviments associatius existents al mateix; poden contemplar-se també actuacions dins el municipi o barri i en col·laboració amb d'altres organismes externs.

2. La participació dels membres serà totalment voluntària però compromesa, i oberta a tots els estudiants que ho desitgin dels cursos de Secundària i Batxillerat, així com a tots aquells professor/es del claustre que hi vulguin participar.

3. Les decisions del Grup d'Alumnes, que es prenen per majoria, serveixen per portar a terme, de manera democràtica,  les iniciatives que els mateixos components proposen, tot motivant la presa d'acords conjunts.

4. El Grup d'Alumnes participa activament en la Xarxa d'Accions Urgents d'Amnistia Internacional (quan és possible, de la xarxa s'escolleixen Accions Urgents de menors).

5. El Grup d'Alumnes veu recolzada la seva tasca i activitats fora del centre docent amb la col·laboració que Amnistia Internacional ofereix a centenars de grups i equips independents de drets humans arreu del món, en un clar exemple de cooperació entre ONGs, de manera que la feina del cadascun dels Grups es veu reconeguda i motiva als seus membres.

6. El Projecte de creació de Grups d'Alumnes pels Drets Humans ofereix una estructura basada a partir de Coordinadors, Equips i Responsables de les diverses tasques. Aquests càrrecs són ocupats per l´alumnat dedicat a cubrir les diferents àrees o activitats que el Grup duu a terme. Els càrrecs són escollits pels mateixos membres i són rellevats al llarg dels cursos a mesura que l´alumnat de Batxillerat abandona el centre i el de Secundària assoleix experiència en el Grup.

7. El Grup d'Alumnes es reuneix, com a mínim, amb una periodicitat mensual (1 cop al mes o cada 3 setmanes) i, segons els horaris del centre i dels cursos,  durant una tarda i preferiblement fora d'hores lectives.torna a l'inici