AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > escoles amigues dels drets humans
 Escoles amigues dels drets humans
Informació relacionada: Xarxa d'escoles pels drets humans
.
-- En una Escola amiga dels drets humans, els drets humans i les responsabilitats estan integrats en tots els aspectes de la vida escolar. La gent jove i les seves comunitats aprenen què són els drets humans posant-los en pràctica dia a dia. Mitjançant un plantejament "integral" pel que fa a l'educació en drets humans, els centres educatius i els joves es converteixen en potents catalitzadors del canvi en la seva comunitat. 

Una Escola amiga dels drets humans promou el respecte, la no discriminació, la dignitat i la llibertat d'expressió mitjançant la participació activa de tota la comunitat escolar en quatre àrees clau: 

  • Governança. Tots els integrants de la comunitat escolar participen en la manera en què es governa i gestiona el centre, inclosos la seva direcció, la seva visió i les seves polítiques.
  • Relacions. Es promouen el respecte, la dignitat i la no discriminació entre professorat, alumnat, progenitors i la comunitat en general.
  • Activitats curriculars i extracurriculares. Els drets humans estan integrats en les activitats curriculars i extracurriculares, garantint que tots els estudiants tenen l'oportunitat de conèixer els drets humans i participar activament en la seva promoció.
  • Entorn escolar. En una Escola amiga dels drets humans existeix un entorn segur i respectuós, en el qual la cultura dels drets humans pot desenvolupar-se i progressar. 
El projecte Escoles amigues dels drets humans va néixer en el context del Programa Mundial per a l'educació en drets humans que l'ONU va establir al desembre de 2004. Aquest programa global proposa un enfocament educatiu holístic i basat en els drets humans. El 2011, aquest enfocament va rebre el reconeixement internacional amb la Declaració de l'ONU sobre educació i formació en matèria de drets humans, que exigeix que tots els Estats membres ofereixin educació sobre, per mitjà de i per als drets humans. 

Documentació:
Convertirse en un colegio amigo de los derechos humanos. Guía para los colegios de todo el mundo.
Amnistia Internacional, 2012 (114 pàgines, PDF, 7MB)
https://www.amnesty.org/download/Documents/24000/pol320012012es.pdf
 

.

torna a l'inici