AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > tots som necessaris > la tecla
La tecla que no funciona
Aqu&st  t&xt &stà  b&.
Nom&s  t&  un  p&tit  probl&ma:
A  l'hora  d&  f&r-lo,
hi  havia  una  t&cla  d&  l'ordinador
qu&  no  funcionava.
D l&s  105  t&cl&s qu t&  &l  t&clat,
nom&s  n'hi  havia  una,
una  d sola,  qu&  no  funcionava.
P&rò  mira  &l  r&sultat!!!

Alguna vegada potser t'ha passat pel cap que una persona sola no pot arreglar res...

P&rò  ja  ho  v&us,  s&gons  com,
aqu&sta  pot  s&r  una  man&ra  molt  &rrònia
d&  v&ur&  l&s  cos&s!!!

La propera vegada que pensis una cosa així, que pensis que la teva implicació no és important, recorda aquesta pàgina.

 

Adaptació d'una idea de Betty Pierre Colet, "Des portes s'ouvrent". Universitat de Namur (Bèlgica) 1984.

torna a l'inici