AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > tots som necessaris > educació i DH; cites
 Drets humans i educació: cites breus
Educació en drets humans: objectius i perspectives
Dret a l'educació: notícias i altres textos

"L'objectiu de l'educació serà el ple desenvolupament de la personalitat humana i l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau."
Declaració Universal dels Drets Humans, article 26

"L'educació és una arma de construcció massiva."
Marjane Satrapi (autora de "Persèpolis")

"Si fas projectes per a un any, sembra arròs. Si els fa per a dos lustres, planta arbres. Si els fas per a tota la vida, educa una persona." 
Proverbi xinès

"Els educadors han de qüestionar-se per a qui i a favor de qui eduquen."
Paulo Freire (1921-1997)

"La gran meta de l'educació no és el coneixement, sinó l'acció."
Herbert Spencer

"La vida ha de ser una educació continua."
Gustave Flaubert

"Eduqueu els infants i no caldrà castigar els homes."
Pitàgores

"Els homes han nascut els uns per als altres; educa'ls o pateix-los."
Marc Aureli (121-180)

"L'educació fa la gent fàcil de dirigir però difícil de manipular, fàcil de governar però impossible d'esclavitzar."
Henry Peter Brougham (1779-1868)

"L'educació es allò que sobreviu quan el que s'ha après ja s'ha oblidat."
B.F.Skinner (1944-1990)

"El cervell no és un vas que s'ha d'omplir; és un llum que s'ha d'encendre."
Plutarc (50-120)

"El principi de l'educació és predicar amb l'exemple."
Turgot (1727-1781)

"Par a educar un infant fa falta la tribu sencera."
Proverbio africano

"Necessitem bons educadors, és a dir: professors i pares."
Christopher Clouder (president de la Federació d'Escoles Waldorf; La Vanguardia, 27-2-2007)

"Si volem educar un infant l'hem d'educar a ell i també el seu ambient. Com que tots els infants viuen en un context, hem d'educar l'infant i el context, els dos."
José Antonio Marina. Aprender a vivir. Ariel. Barcelona, 2004

"És més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici."
Albert Einstein

"Si eduques els infants en drets humans, acabaràs amb adults millors."
Julie Kon Kam King (Equitas). Ara, 23-4-2012

"Educació no és només reproducció i transmissió del que està establert, sinó també crítica i qüestionament del que està establert."
Ángel Castiñeira i Josep M. Lozano. La Vanguardia, 22-6-2012

"L'article 26 de la Declaració universal dels drets humans afirma que l'educació és un d'aquests drets. Però, a més, estableix també que l'educació és el dret a través del qual és necessari estendre el coneixement, la promoció i la defensa de la resta de drets. (...) Cada dia hi ha, desgraciadament, violacions constants d'aquests drets, violacions que torben les consciències de les persones sensibles. No obstant això, poques vegades s'afirma -i gairebé ningú se n'escandalitza- la greu violació de la dignitat humana que suposa privar als alumnes del seu dret a assolir amb plenitud humanizadora la condició d'agents, de persones lliures i responsables."
Fernando Gil, Gonzalo Jover y David Reyero. La enseñanza de los derechos humanos. Paidós. Barcelona, 2001 

"Educar per a la pau és imaginar noves formes més solidàries i justes de societat; i d'elaborar i assajar hipòtesi per a les problemàtiques mundials. Els professors/as tenim el deure moral de fer comprendre al nostre alumnat quins són els camins que amb major encert condueixen a un planeta més just i menys violent i quins canvis són necessaris per a aconseguir-ho. L'educació ha d'estar inspirada per grans càrregues d'optimisme i fugir de la imposició d'estereotips, d'idees preconcebudes orientades a l'acomodació i acceptació de la realitat. Això exigeix al professorat no només la seva formació permanent sinó sobretot una profunda reflexió de la pràctica educativa."
José Tuvilla Rayo. Educación en Derechos Humanos: hacia una perspectiva global. Desclée De Brouwer, 1998

"En l'actualitat l'Educació per a la Pau i els Drets Humans -concebuda en la seva triple finalitat d'informar, formar i transformar-, constitueix un important instrument de construcció de la nova cultura que la humanitat. (...) L'educació per a la pau assimilada i integrada transversalment per algunes reformes educatives, no ha de desviar-se de la seva veritable raó de ser: desaprendre constantment les consignes d'una cultura basada en la intolerància, la competitivitat, la insolidaritat i el bel.licisme."
José Tuvilla Rayo. Educar en los derechos humanos. Editorial CCS. Madrid, 1993

"La solidaritat no té encara un espai concret dintre del sistema educatiu. Generalment es s'ubica com una matèria a part, amb uns continguts específics plantejats al marge de les altres assignatures, fins i tot quan s'inclou dintre dels denominats eixos transversals. En molts centres, educar en la solidaritat segueix sent un compromís personal d'algun professor o professora voluntaris o d'algun petit grup. Sempre, una labor de sembra incerta. Un treball que, per intens i tenaç que sigui, és només un primer pas en el que hauria de ser una opció global a nivell de centre, i fins i tot a nivell de concepció general dels plans educatius."
Educació sense fronteres (El mundo en guerra. La educación para la paz -recopilació de propostes-. Editorial Graó. Barcelona, 2003)

.