AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > objectius > per una educació en drets humans > LOE
 LOE: On són els Drets Humans?
Comunicat de premsa, 17 de novembre de 2005
Espanya incompleix les recomanacions de les Nacions Unides en matèria d'educació en drets humans 
Nou informe d'Amnistia Internacional sobre la LOE en el qual se situa Espanya a la cua d'Europa en Educació en Drets Humans

Madrid.- La secció espanyola d'Amnistia Internacional publica avui un informe sobre el projecte de Llei Orgànica d'Educació, LOE, en el qual demana al president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, que accepti les recomanacions de les Nacions Unides sobre Educació en Drets Humans del Programa Mundial i incorpori a aquesta Llei l'educació en drets humans, tal com ho han fet altres països europeus, i com el propi Govern espanyol va defensar el desembre de l'any 2004 a l'Assemblea General de les Nacions Unides, oblidant després aquest compromís durant la tramitació del projecte.

"Aquesta és una immillorable oportunitat per a demostrar aquest compromís de fer dels drets humans el senyal d'identitat de la seva política; i més en un assumpte tan important com l'educació", assegura Esteban Beltrán, director de l'organització a Espanya.

Per a Amnistia Internacional, el projecte de Llei (objecte d'una polèmica important sobre aspectes relacionats amb el finançament dels centres concertats, l'avaluació de l'assignatura de religió, entre d'altres, sobre els quals Amnistia Internacional no pren partit), margina l'educació en drets humans, ignora les experiències positives d'una bona part dels governs europeus en aquest camp i, malgrat els successius esforços de la societat civil en els últims mesos, no ha sofert, encara, en la seva tramitació, millores substancials en el camp de l'educació en drets humans.

"El sistema de valors universalment acceptat que representen els drets humans és compatible amb totes les ideologies i tendències en disputa en aquests moments en el qual el debat sobre la LOE genera tanta polèmica. Per això li demanem al Govern que es comprometi amb aquests valors independentment d'altres qüestions", afirma Esteban Beltrán.

Educació en ciutadania, insuficient i Espanya a la cua d'Europa

Amnistia Internacional considera que l'assignatura "Educació per a la ciutadania" prevista en el projecte de llei, encara que representa un avanç en relació a anteriors reformes educatives en matèria de valors, és clarament insuficient, i no recull pràcticament ni una sola de les recomanacions de les Nacions Unides sobre drets humans en el sistema escolar.

A més, com a mostra del gairebé nul interès dels successius governs per incloure l'educació en drets humans en el sistema escolar, en els últims deu anys, les diferents administracions espanyoles ni tan sols han respost els successius requeriments de les Nacions Unides per conèixer quins passos s'estaven donant a Espanya de cara a incloure l'Educació en Drets Humans en el sistema escolar.

En canvi, 30 països europeus i d'Àsia Central van respondre entre 1996 i 2002 a les Nacions Unides engegant diverses de les seves recomanacions i proporcionant informació sobre educació en drets humans.

A Àustria, per exemple, existeix legislació específica que incorpora l'educació en drets humans a l'ensenyament secundari i la inclou formalment en matèries com educació cívica i filosofia. A més, l'administració austríaca va establir un centre per a l'educació en drets humans l'objectiu del qual és l'elaboració de materials per a professors i la seva formació.

Croàcia va establir el 1996 un Comitè Nacional d'Educació en Drets Humans que va engegar un pla basat en normes internacionals, en col·laboració amb UNESCO i UNICEF.

Xipre va crear un Institut Nacional d'Educació en Drets Humans amb la funció, entre d' altres, d'enfortir l'educació en drets humans dintre del sistema educatiu.

A Alemanya, d'acord amb l'ONU, l'educació en drets humans es troba plenament integrada en els centres escolars, en tots els nivells. El Govern federal ha llançat en els últims anys una sèrie de campanyes anti-violència i anti-discriminació als centres.

A Portugal, es va crear fa set anys una Comissió Nacional per a commemorar el 50 aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans i la Dècada per a l'Educació en Drets Humans. La Comissió va impulsar un pla nacional sobre educació en drets humans amb vuit objectius estratègics, entre els quals s'inclouen activitats a desenvolupar per part dels centres escolars de tot el país.

"En canvi, en el projecte de llei espanyol els drets humans són un element absolutament marginal, gairebé invisible. Ni en l'Educació Infantil, ni en els principis generals que marquen aquesta etapa ni el desenvolupament dels objectius educatius i principis metodològics, es fa cap referència als drets humans. En l'Educació Secundària, els drets humans tampoc apareixen en els objectius d'aquesta etapa educativa. Només hi ha una petita menció a valors com: respecte als altres, tolerància, solidaritat o resolució pacífica de conflictes", assegura Esteban Beltrán.

Formació docent en Drets Humans

Amnistia Internacional ja va manifestar fa anys la seva preocupació per l'escassa formació que reben els futurs docents en els estudis universitaris de Magisteri i Pedagogia en l'Informe "Educació en Drets Humans: assignatura suspesa", publicat el febrer de 2003.

En el capítol del Projecte de la LOE referit a la formació inicial del professorat, Amnistia Internacional ha constatat que només s'esmenta que els ensenyaments orientats a la docència s'hauran d'ajustar al sistema de graus i postgraus de l'espai europeu de l'educació superior, sense especificar cap mesura explícita sobre l'adquisició de coneixements i metodologies que han de figurar en la capacitació d'aquests professionals.

"Encara s'és a temps de posar Espanya en el mapa d'Europa en educació en drets humans si en la tramitació del projecte de llei, per primera vegada en la història, s'inclogués aquesta matèria en tots els nivells educatius, amb especial prioritat a primària i secundària, com recomanen les Nacions Unides", ha declarat el director d'Amnistia Internacional.

Recomanacions específiques d'Amnistia Internacional:


vuelve al inicio