AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > objectius > per una educació en drets humans > any internacional 2009
 Any Internacional de l'Aprenentatge sobre els Drets Humans
 (10/12/2008 - 10/12/2009)
El 18 de desembre de 2007 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la celebració, a partir del 10 de desembre de 2008, de l'Any Internacional de l'Aprenentatge sobre els Drets Humans.

La resolució exhorta "als Estats Membres que, durant tot aquest any i en els anys successius, intensifiquin els seus esforços per a promoure l'aprenentatge i l'educació sobre els drets humans en els àmbits local, nacional i internacional, i, amb aquesta finalitat, encoratgin la cooperació a tots els nivells i amb totes les parts interessades pertinents."

Insta "a realitzar activitats per a ampliar i aprofundir l'aprenentatge sobre els drets humans, basant-se en els principis d'universalitat, indivisibilitat, interdependència, imparcialitat, objectivitat i no selectivitat, i de diàleg i cooperació constructius, amb la intenció d'intensificar la promoció i la protecció de tots els drets humans i llibertats fonamentals".

Alhora, especifica que l'aprenentatge sobre els drets humans s'ha de promoure "en tots els nivells de la societat".

L'Any Internacional de l'Aprenentatge sobre els Drets Humans s'emmarca en el Programa Mundial de les Nacions Unides per a l'Educació en Drets Humans, al qual Espanya es va adherir l'any 2004, i reforça la Recomanació 12/2002 del Consell d'Europa, en la qual es demanava als Estats Membres que "facin de l'educació per a la ciutadania democràtica un objectiu prioritari de la política educativa i de les seves reformes".

En aquest sentit, és preocupant l'actual situació de confrontació existent a Espanya a causa de la implantació de l'assignatura Educació per a la ciutadania i els drets humans, en la mesura que l'objectiu de l'assignatura és precisament desenvolupar les recomanacions en matèria de drets humans de les Nacions Unides.

No obstant això, és d'esperar que iniciatives com la celebració de l'Any Internacional de l'Aprenentatge sobre els Drets Humans contribueixin a consolidar no només aquesta assignatura en el currículum de l'Ensenyament Secundari Obligatori, sinó que progressivament es vagi integrant l'educació en drets humans (amb caràcter troncal i transversal, donada la seva importància) en els plans d'estudi dels diferents nivells educatius, d'acord amb les directrius de les Nacions Unides i del Consell d'Europa..


vuelve al inicio