Principal > Materials 
L'aprenentatge cooperatiu i els materials d'aquest web
"L'aprenentatge cooperatiu és una metodologia de treball a l'aula que consisteix en l'organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis d'alumnes, cada un/a amb un rol específic, per tal de  treballar de manera coordinada amb l'objectiu de resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. L'aprenentatge cooperatiu parteix de la base que les diferències entre els aprenents són un potencial per a l'aprenentatge, i no pas un entrebanc."
Les propostes d'activitats i els diferents recursos recollits als diferents apartats d'aquest lloc web poden treballar-se seguint metodologies diferents, no han estat dissenyades pensant en un model concret d'aprenentatge. (1)

Per tant, la majoria de les activitats poden adaptar-se al model d'aprenentatge cooperatiu. Es tracta només de formar els grups i d'adoptar els rols propis de l'aprenentatge cooperatiu.

Recordem la metodologia bàsica de l'aprenentatge cooperatiu:

--
(1) La majoria de les activitats poden ser treballades tant pel grup classe, com en treball cooperatiu o de forma individual, a partir de la forma de treball que el professor/a consideri més adequada en cada cas.Inici