AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > pau i ddhh > manifest 2000
 Manifest 2000
Per una cultura de pau i no violència
Amb motiu del 50 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948-1998), l'aleshores proper any 2000 va ser proclamat per les Nacions Unides "Any Internacional de la cultura de pau", i el període 2001-2010 "Decenni Internacional d'una cultura de pau i no violència per als infants del món".

Entre els actes programats per a l'any 2000, La Unesco va promoure el "Manifest 2000, per una cultura de pau i no violència" (elaborat per un grup de Premis Nobel de la Pau), amb l'objectiu que el major nombre de persones de tot el món s'hi adherís.
Entre els primers signants del manifest hi havia Norman Borlaug, Adolfo Pérez Esquivel, el Dalai Lama, Mikhail Gorbachev, Mairead Maguire, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú, Shimón Peres, José Ramos Horta, Joseph Roblat, Desmond Tutú, David Trimble, Elie Wiesel, Carlos Felipo Ximenes Belo...

Aquella iniciativa va coincidir i va recolzar l'aprovació per part de les Nacions Unides de la "Declaració sobre una cultura de pau" i el "Programa d'acció sobre una cultura de pau" (13 de setembre de 1999)
 
Manifest 2000. Per una cultura de pau i no violència
Reconeixent la meva part de responsabilitat respecte el futur de la humanitat, especialment pel que fa als infants d'avui i del futur, em comprometo en la meva vida diària, amb la meva família, el meu treball, la meva comunitat, el meu país i la meva regió a:
  • respectar la vida i la dignitat de cada persona, sense discriminació ni prejudicis; 
  • practicar la no violència activa, rebutjant la violència en totes les seves formes: física, sexual, psicològica, econòmica i social, en particular de cara als més febles i vulnerables, com els infants i els adolescents; 
  • compartir el meu temps i els meus recursos materials cultivant la generositat amb la finalitat d'acabar amb l'exclusió, la injustícia i l'opressió política i econòmica; 
  • defensar la llibertat d'expressió i la diversitat cultural privilegiant sempre l'atenció i el diàleg, sense cedir al fanatisme, ni a la maledicència i el rebuig dels altres; 
  • promoure un consum responsable i una manera de desenvolupament que tingui en compte la importància de totes les formes de vida i l'equilibri dels recursos naturals del planeta; 
  • contribuir al desenvolupament de la meva comunitat, afavorint la plena participació de les dones i el respecte dels principis democràtics, amb la finalitat de crear junts noves formes de solidaritat. 

"La pau no només és l'absència de conflictes, sinó que també requereix un procés positiu, dinàmic i participatiu en què es promogui el diàleg i es  solucionin els conflictes en un esperit d'enteniment i cooperació mutus."
Declaració sobre una cultura de pau. Nacions Unides, 13 de setembre de 1999.


torna a l'inici