AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > pau i ddhh
 Pau i drets humans
Educació per a la pau i educació en drets humans són sovint conceptes sinònims: De fet, les actuacions educatives no poden centrar-se només en un dels dos camps. Els materials i propostes d'aquestes pàgines són igualment adequats per a ser utilitzats amb les dues finalitats. I és que, com hem dit, al cap i a la fi són una mateixa cosa.

Materials didàctics: 


Pau i conflictes bèl·lics: Les persones primer. Proposta per a sensibilitzar de cara a les conseqüències que pot generar una guerra. Més informació i descàrregues a l'apartat de materials, col.lecció "AI-Educa"
Altres materials didàctics sobre educació per a la pau:
Edualter (Red de recursos en educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad):
www.pangea.org/edualter

Més informació:


>> Manifest 2000. Per una cultura de pau i no violència
>> Declaració sobre una cultura de pau. Nacions Unides, 1999
>> Globalització i conflictes bèl.lics. Articles i textos literaris
>> Educació per a la pau i Educació en drets humans. Parlem del mateix? 
"L'educació a tots els nivells és un dels mitjans fonamentals per a edificar una cultura de pau. En aquest context, és de particular importància l'educació en l’àmbit dels drets humans."

Declaració sobre una Cultura de Pau, Article 4. Nacions Unides, 1999

torna a l'inici