AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > pau i ddhh > comentari
 Educació per la pau i Educació en drets humans:
 Parlem en els dos casos del mateix?
>> més textos sobre educació en drets humans

Educació per la pau i educació en drets humans són sovint conceptes sinònims. En textos amb continguts del mateix tipus, hi ha autors que encapçalen els seus treballs amb una de les dues denominacions, i uns altres, amb l'altra. En algunes ocasions, segons el plantejament, l'educació per la pau es presenta com una part de l'educació en drets humans (per exemple, el dret a viure en un món lliure d'agressions i violència), o bé al revés, l'educació en drets humans com una part de l'educació per la pau (per exemple, la cultura de la pau és el marc imprescindible perquè es desenvolupin els drets humans).

En aquestes pàgines, fem servir preferentment l'expressió "educació en drets humans" per coherència amb la terminologia habitual d'Amnistia Internacional, però assumint les consideracions anteriors, és a dir, que moltes vegades l'ús d'una o altra denominació és més una qüestió de forma que de fons.

Una altra cosa és que en qualsevol dels dos casos, els continguts no siguin generals i se centrin en àrees limitades, definint-se llavors millor amb una de les dues denominacions (per exemple, en el cas de limitar l'estudi als "drets" civils i polítics, o per l'altre costat, en l'estudi de la recerca de "la pau" a través de la prevenció de conflictes violents).

Una altra variable seria l'associació de pau i absència de guerra, ignorant en aquests casos una idea més global i profunda de pau. És a dir, no tenint en compte que hi ha violències estructurals que, de la mateixa forma que neguen els drets humans, neguen també aquest concepte més ampli de pau en el qual s'emmarquen normalment els treballs sobre educació per la pau o educació en drets humans.

En línies generals, podem dir que és un mateix gran camp que conté molts aspectes diferents (tots ells interconnectats, sent aquest un concepte clau), en el qual podem començar a introduir-nos a través d'una o altra terminologia. En realitat, la majoria d'autors, independentment de la terminologia inicialment escollida, comparteixen i exposen aquest plantejament.

Un exemple de resolució especialment encertada d'aquesta qüestió de les denominacions seria el nom escollit en el moment de la seva creació per la "Càtedra UNESCO sobre pau i drets humans" de la Universitat Autònoma de Barcelona, unint les dues denominacions.