AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > material d'AI > els drets dels infants > índex > dret a xiular (2)
 Els drets dels infants
Carpeta didàctica. Activitats per als cicles inicial i mitjà de primària (7 a 10 anys)

Índex d'activitats

 
 El dret a xiular (2)
En Tim, pres de consciència. Teatre
Temporització:
aquesta proposta s'ha concebut com una activitat de llarga durada, de caire anual, ja que s'han de treballar continguts, diàlegs, decorats, vestuari...
Fer teatre permet als docents treballar continguts i alhora fer-ho d'una manera molt creativa: pintant decorats, preparant el vestuari... Es pot elaborar una representació de caràcter intern, només a l'aula, o bé muntar una escenificació per a tot el centre. Al desenvolupament, proposem una petita cronologia de l'activitat, pensant però que cada mestre se la faci seva segons s'adequi millor al seu grup. El conte ha estat triat per tal que sigui senzill de representar i entendre, sense diàlegs gaire complicats.
Objectius:
-Esforçar-se a expressar-se davant d'altres persones.
-Involucrar el centre i les famílies en la importància del respecte pels drets humans.
Material:
-En Tim, pres de consciència. Relat adaptat per a representar (en format PDF).
-Els decorats a utilitzar depenen de les possibilitats de cada grup i de cada centre. Una possibilitat és pintar els diferents escenaris sobre suports rígids, com ara cartró.
-A banda del escenari, calen disfresses pels actors i cartells amb els diàlegs pels més petits.
Desenvolupament:
-Inicialment, és el mateix de l’activitat anterior: lectura de la història, comentaris, breu explicació sobre la Declaració Universal dels Drets Humann i els articles que es vulneren en la història.
-Repartiment dels papers, assignació dels diàlegs i memorització. Amb els nens més petits, les frases es poden escriure en grans cartells i ser llegits per la mestra. Així els nens no han de memoritzar les frases i pintant les lletres treballen l'escriptura.
-Elaboració dels decorats.
-Representació de l’obra.
Informació complementària:
-Una altra activitat podria ser l'elaboració del conte com a una obra de putxinel·lis.
-El docent també pot basar-se en la resta de materials per tal d'aprofundir en les explicacions sobre els drets humans, i tancar tot el treball amb la representació.
-Com a alternativa, també es facilita un text dialogat per a representar del conte esmentat a l’activitat anterior Rata Robinata, pèls de tomata. (en format PDF).
 
 

torna a l'inici