AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > material d'AI > els drets dels infants > índex > quins drets?
 Els drets dels infants
Carpeta didàctica. Activitats per als cicles inicial i mitjà de primària (7 a 10 anys)

Índex d'activitats

 
 Quins drets?
Cada article amb la seva il.lustració
Temporització:
una sessió de 50 minuts.
Objectiu: que els participants coneguin quins són els drets dels infants.
Material: 13 fitxes, amb els 10 articles de la Declaració Universal dels Drets dels Infants i tres articles més inventats. 13 fitxes més amb il.lustracions de cada un dels articles (fitxes en format PDF).
Opcional: pintar les fitxes i, si es volen fer servir altres vegades, plastificar-les.
Desenvolupament: s'hi pot jugar de dues maneres diferents: a) fent servir només les deu fitxes que recullen els deu articles de la Declaració Universal dels Drets dels Infants. b) adjuntant a les fitxes anteriors els textos i les il.lustracions de tres articles inventats.
-A la classe, es barregen totes les fitxes i es reparteixen entre els/les alumnes; es tracta que es posin d'acord i que aparellin cada article de la Declaració amb el dibuix que l'il.lustra.
-Una altra forma de desenvolupar l'activitat és anar ensenyant les fitxes i anar demanant que les vagin associant als dibuixos; en aquests cas és aconsellable ampliar les fitxes.
-Si es juga també amb els articles inventats, el joc es complica i cal anar descartant articles i il.lustracions, fins que quedin correctament aparellats els deu articles de la declaració.
Suggeriments de preguntes:
En funció de les que surtin o no espontàniament
-Creus que a la Declaració Universal dels Drets dels Infants hi falten articles? Quins?
-Creus que n'hi sobren? Quins? Per què?
-Creus que tots els drets són igual d'importants?
-N'hi ha que ho són més? Per què?

torna a l'inici