AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > temes > AU als centres d'ensenyament > informació general > acords de les NNUU
 Accions Urgents
Acords útils de les Nacions Unides
Amnistia Internacional demana l'observació de la Declaració Universal dels Drets Humans  i de les Normes Mínimes per al Tractament dels Presos.

Si participes a les Accions Urgents, et pot ser útil familiaritzar-te amb aquests documents.

Alguns articles especialment rellevants d'aquests documents són els següents: