AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
4 Propostes Didàctiques 4 Propuestas Didácticas
 Una postal, una vida  Una postal, una vida
Alguns exemples. >> índex d'exemples i casos Algunos ejemplos. >> índice de ejemplos y casos
Escola Pia de Barcelona. 1999
Alumnes de 1r. d'ESO

Alguns dels textos de les postals:


Sobre el cas de uns nens empresonats a Malawi:

"Demano que aquests nens no estiguin empresonats, perquè la llibertat la necessites quan ets nen, més que quan ets gran."

"Crec que és bastant injust, senyor ministre, que tinguina tants nens patint tant per haver robat. Tenien gana, i li demano amb tot el respecte del món que intenti fer alguna cosa."

"Senyor ministre: m'agradaria proposar-te que per robar no posis als nois a la garjola, que les garjoles estiguin més netes i que hi hagi medicines."

Sobre el cas d'uns nens maltractats per la policia a Bulgària:

"Benvolgut ministre. Hola, em dic Anna Perales, i entenc el que us passa. Per això voldria proposar unes quantes solucions per el vostre problema: canviar de policies i canviar de govern."

"Senyor Ministre, envio aquesta carta perquè estic preocupat pel cas de Shukri Aliev i Asan Aliev. Proposo que els policies responsables siguin detinguts i condemnats per aquest cas".

Escuela Pía de Barcelona. 1999
Alumnos de 1º de ESO

Algunos de los textos de las postales:


Sobre el caso de unos niños encarcelados en Malawi:

"Pido que estos niños no estén encarcelados, ya que la libertad la necesitas cuando eres un niño, más que cuando eres mayor."

"Creo que es bastante injusto, señor ministro, que tengan tantos niños sufriendo tanto por haber robado. Tenían hambre, y le pido con todo el respeto del mundo que intente hacer alguna cosa."

"Señor ministro: me gustaría proponerte que por robar lo metas a los niños en chirona, que las cárceles estén más limpias y que haya medicinas."

Sobre el caso de unos niños maltratados por la policía en Bulgaria:

"Apreciado ministro. Hola, me llamo Anna Perales, y entiendo lo que os pasa. Por esto quería proponer algunas soluciones para vuestro problema: cambiar de policías y cambiar de gobierno."

"Señor Ministro, le mando esta carta porque estoy preocupado por el caso de Shukri Aliev y Asan Aliev. Propongo que los policías responsables sean detenidos y condenados por este caso."


retorn - retorno