AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
4 Propostes Didàctiques 4 Propuestas Didácticas
 Una postal, una vida  Una postal, una vida
Alguns exemples. >> índex d'exemples i casos Algunos ejemplos. >> índice de ejemplos y casos
Foto: Toni Santiso. Sant Josep de CalassanÁ, 2004
IES Sant Josep de Calassanç (Barcelona)
Infants soldat, República Democràtica del Congo
Primer cicle de l'ESO. 12 de febrer de 2004
Durant una setmana, a les tutories es va explicar el funcionament de la campanya contra l'ús dels nens soldats patrocinada per Amnistia Internacional i Save the Children. La campanya vol sensibilitzar l'opinió pública sobre el nombre de menors que estan obligats a anar a la guerra i les nenes que són violades i maltractades.

L'alumnat de primer cicle d'ESO (13, 14 anys) va escriure cartes, postals i va fer dibuixos relatius al tema dels nens soldats. Les missives anaven adreçades al President de la República Democràtica del Congo. També es va fer un gran mural sobre aquesta temàtica que es va penjar a l'entrada de l'institut.

S'havia convocat també la premsa, i un cop els representants d'ambdues ONGs van haver acabat la seva presentació als mitjans de comunicació, tots els i les alumnes van introduir les seves cartes i postals dins una bústia ja preparada amb aquest objectiu i van fer un crit ben fort en contra de la utilització dels nens i nenes com a víctimes dels conflictes armats arreu del món.

IES Sant Josep de Calassanç (Barcelona) 
Niños soldado, República Democrática del Congo
Primer ciclo de ESO. 12 de febrero de 2004
Durante una semana, se explicó en las tutorías el funcionamiento de la campaña contra la utilización de niños soldado patrocinada por Amnistía Internacional y Save the Children. La campaña pretende sensibilizar a la opinión pública sobre el número de menores que están obligados a ir a la guerra y sobre las niñas que son violadas y maltratadas.

Los alumnos de primer ciclo de ESO (13, 14 años) hicieron dibujos y escribieron cartas y postales, relacionado todo con el tema de los niños soldado. Las cartas iban dirigidas al Presidente  de la República Democrática del Congo. Se realizó también un gran mural sobre el mismo tema que se colgó en la entrada del Instituto.

Se había convocado también a la prensa. Una vez los representantes de las dos ONGs acabaron la presentación del acto a los medios de comunicación, todos los alumnos introdujeron sus cartas y postales en un buzón preparado con este objetivo y gritaron bien fuerte contra la utilización de niños como víctimas de los conflictos armados, dondequiera que sea.
 


retorn - retorno