Comentari de textos / Índex de textos
Violència contra les dones

La violència contra les dones és probablement la violació dels drets humans més habitual i que afecta un major nombre de persones. Milions de dones i nenes al món són víctimes de violència per raó del seu sexe. En la família i en la comunitat, en temps de guerra i de pau, la violència contra les dones és, a més de la més estesa, la violació de drets humans més oculta i impune. La violència contra les dones és present en totes les societats del món, sigui quin sigui el seu sistema polític o econòmic. No sap de cultures, classes socials ni ètnies. Aquest escàndol quotidià es manifesta de diferents maneres i té lloc en múltiples espais, però té una arrel única: la discriminació universal que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho.

A tot el món, les dones s'han organitzat per posar en descobert i combatre la violència de gènere. Aquests grups de dones organitzades han aconseguit modificacions en lleis, polítiques i costums. Tanmateix, malgrat aquests importants avenços, en algunes zones del món encara hi ha lleis i polítiques obertament discriminatòries i a la pràctica totalitat del planeta la discriminació "de fet" continua sent una realitat.

Amnistia Internacional
www.amnistiacatalunya.org/paginas/la-nostra-feina/campanyes/no-mes-violencia-contra-les-dones/el-problema/ (2014)


1. Fes un resum del text.

2. La violència contra les dones és un problema seriós. Per què?

3. Creus que podem acabar amb aquest problema? Si creus que sí, com ho hem de fer?

.