Comentari de textos / Índex de textos
Dret a un treball digne

Qualsevol treballador té el dret de treballar en condicions que respectin la seva salut, seguretat i dignitat. La llei europea estableix, per exemple, la limitació de la duració del treball, així com períodes de descans diaris, setmanals i anuals i la protecció contra l'acomiadament durant les baixes per maternitat.  Els treballadors i els empresaris, o les seves organitzacions respectives, tenen dret de negociar i celebrar convenis col·lectius. Tot ciutadà de la Unió és lliure de buscar una feina, d'establir-se o de prestar serveis en qualsevol Estat membre en unes condicions laborals equivalents a les que tenen els ciutadans del país.

Comissió Europea.
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-premsa/any-europeu-ciutadans2013/treball-digne_ca.htm (2014).


1. Fes un resum del text.

2. Creus que avui podem parlar d'un compliment efectiu del dret al treball digne?

3. Què podem fer per canviar aquesta situació?

.