Comentari de textos / Índex de textos
Informe sobre la tortura

En els darrers cinc anys [2009-2014], Amnistia Internacional ha denunciat tortures i altres formes de maltractaments en almenys 141 països de totes les regions del món: pràcticament en tots els països sobre els quals treballa. El caràcter secret d'aquesta pràctica fa que el nombre real de països on és probable que es cometin tortures sigui encara més alt. En alguns d'aquests països la tortura és habitual i sistemàtica. En altres, Amnistia Internacional només ha documentat casos aïllats i excepcionals. L'organització considera que fins i tot un sol cas de tortura o maltractaments és totalment inacceptable.

La campanya "Stop Tortura" s'inicia [2014] amb la publicació del document "30 anys de promeses incomplertes" que ofereix una perspectiva general de l'ús de la tortura al món actual. L'estudi detalla diverses tècniques de tortura -des de les postures en tensió i la privació de la son fins a l'electrocució dels genitals- que s'utilitzen contra presumptes delinqüents, detinguts per motius de seguretat, veus dissidents, rivals polítics i altres.

Com a part de la campanya, Amnistia Internacional va encarregar una enquesta per avaluar les actituds i percepcions envers la tortura al món. Resulta alarmant que, segons l'enquesta, gairebé la meitat (44%) de les persones enquestades -de 21 països de tots els continents- tem la possibilitat de ser torturada si són detingudes al seu país.

La immensa majoria (82%) creu que haurien d'existir unes lleis clares contra la tortura. No obstant això, més d'una tercera part dels enquestats (36%) segueix pensant que la tortura pot justificar-se en determinades circumstàncies.
"Els resultats d'aquesta nova enquesta global són sorprenents: gairebé la meitat de les persones enquestades tenen por i se senten personalment vulnerables a la tortura. La immensa majoria de la gent creu que haurien d'existir unes normes clares contra la tortura, encara que més d'una tercera part segueixen pensant que la tortura podria justificar-se en algunes circumstàncies. En conjunt, es pot veure un ampli suport global de l'opinió pública al fet que s'actuï per prevenir la tortura", ha afirmat Caroline Holme, directora de l'empresa encarregada de l'estudi, GlobeScan.

Mesures com la penalització de la tortura en la legislació nacional, l'obertura dels centres de detenció a observadors independents, i l'enregistrament en vídeo dels interrogatoris han portat a una disminució de l'ús de la tortura als països que es prenen de debò els seus compromisos contrets en virtut de la Convenció contra la Tortura.

Amnistia Internacional
http://www.amnistiacatalunya.org/paginas/noticies/noticies/articulo/
amnistia-internacional-denuncia-la-tortura-com-a-crisi-global/ (2014)


1. Fes un resum del Text.

2. Quin percentatge de gent té por real de ser torturada, segons l'enquesta?

3. Què ens ha portat a una disminució dels casos de tortura?

.