Comentari de textos / Índex de textos
Accés a la sanitat pública

És imprescindible l'accés universal a la sanitat pública i gratuïta, ja que en cap moment es pot tolerar el fet que l'atenció sanitària depengui de la capacitat econòmica dels ciutadans. Una sanitat pública de qualitat amb accés universal és un dret fonamental dels ciutadans. En el cas espanyol, s'ha de tenir present que el nivell de qualitat de la sanitat pública és molt elevat, sent una de les més prestigioses del món i un exemple a seguir; tot i que les retallades no ajuden a continuar amb aquest model d'èxit.

José V. Mestre. La Refundació de la Democràcia. Editorial Carena, Barcelona, 2014


1. Quina és la posició de l'autor sobre la sanitat pública?

2. Per què creus que afirma que l'accés a la sanitat és un dret fonamental?

3. Podem crear una societat justa sense accés universal a la sanitat? Per què?

.