Comentari de textos / Índex de textos
La pena de mort contra els opositors

El caràcter irrevocable de la pena de mort ha estat una solució temptadora per  als règims que han volgut eliminar dràsticament els dissidents i opositors  polítics. Ha estat aplicada especialment per consolidar el poder d'un govern constituït amb un cop d'Estat i per reforçar il·lusòriament l'autoritat estatal,  il·lusòriament perquè, de fet, el recurs a l'amenaça i a la tortura que suposa la pena capital és un signe de debilitat. La falsedat d'aquest procediment  execrable es fa palesa repassant la història i comprovant com milers de  persones executades per un govern han estat després reconegudes com a víctimes innocents, i a vegades heroiques, quan unes altres autoritats han  arribat al poder. Només l'abolició de la pena de mort pot garantir la supressió  d'aquesta pràctica repressiva tan brutal i ajudar a construir una societat en què  la convivència se basi en el respecte a la vida humana i en la tolerància cap a  totes les idees.

www.balearweb.net/afibfilosofia/docs/Pena%20de%20mort.pdf (2014)


1. Fes un resum del text.

2. Desenvolupa la idea fonamental del text.

3. Quina opinió tens sobre l'abolició de la pena de mort?

.