Comentari de textos / Índex de textos
Matrimonis forçats

A Catalunya es descobreixen una mitjana de dos matrimonis forçats cada mes. Segons dades facilitades pel departament d'Interior de la Generalitat, durant el primer trimestre del 2011 s'han detectat fins a sis matrimonis forçats. En quatre casos, a més, les víctimes han estat noies menors d'edat. Segons les mateixes dades d'Interior, l'any passat es van produir dotze matrimonis forçats. L'increment proporcional de casos que hi ha aquest 2011 es deu a l'increment dels esforços policials i a la conscienciació cada vegada més forta de les víctimes a l'hora de denunciar els fets.

Diari Ara. Dos matrimonis forçats cada mes a Catalunya. 22-05-2011.


1. Fes un resum del text.

2. S'han de perseguir policialment els matrimonis forçats?

3. Com et sentiries si t'obliguessin a casar-te sent menor d'edat?

.