Comentari de textos / Índex de textos
Discriminació de les dones

Segons dades del Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats (2008-2011), aprovat pel Consell de Ministres, en l'actualitat les dones obtenen millors resultats acadèmics i presenten una menor taxa de fracàs escolar i d'abandonament d'estudis que els homes. A més, en l'educació universitària, més d'un 54% de l'alumnat matriculat és femení. Malgrat això, la vida laboral de les dones és més precària.  El departament d'Inspecció de Treball i Seguretat Social del Govern Espanyol ha realitzat, durant els 8 primers mesos de l'any, 873 inspeccions empresarials de què es deriven 49 sancions relacionades amb la discriminació laboral de la dona.

D'aquestes sancions, 19 han estat per diferències de salari, 18 per conductes discriminatòries en l'accés a l'ocupació i la impossibilitat d'ascendir i 12 per la negació de contractació de dones davant de la seva futura maternitat. Aquestes són les principals raons de l'actual discriminació de la dona en el treball.  Una de les principals causes de l'actual discriminació laboral per raons de sexe és la desigualtat salarial. Fins i tot ocupant el mateix càrrec, la dona cobra menys que l'home. El desembre de 2007 l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va publicar l'Enquesta Anual d'Estructura Salarial referent al període 2004-2005, en el qual es manifesta que les dones van tenir un salari inferior al dels homes a tots els sectors. La indústria va ser on es va apreciar una major diferència, ja que les dones es concentren en ocupacions de menor remuneració i en treballen més en temps parcial. Els homes van guanyar de mitja 21.093,92 € a l'any; les dones, 15.294,83 €, ocupant els mateixos càrrecs i responsabilitats.

blocs.xtec.cat/marama/2008/11/14/discriminacio-laboral/ (2014)


1. Fes un resum del text.

2. Quines dades mostren la discriminació que pateix la dona?

3. Què podem fer per acabar amb aquesta discriminació?

.