Comentari de textos / Índex de textos
Els Drets Humans i el seu reconeixement

Avui tenim reconeguts una sèrie de drets, simplement pel fet d'existir: llibertat religiosa, llibertat d'opinió, seguretat social, educació pública... etc. Però això no ha estat sempre així, ni, de fet, tothom en gaudeix, d'aquests drets. Tenir aquests drets proclamats i reconeguts, ha estat fruit d'una llarga lluita que ens ha portat a la situació que ara tenim. A Espanya vivim un sistema democràtic el suficientment arrelat com per pensar que sembla impossible viure en un altre sistema polític, però, al mateix temps, suficientment jove com per recordar que els drets no són un regal. Per això cal valorar els drets humans en la seva justa mesura. Hi ha països on un llibre com aquest no podría ser publicat, o d'altres on els governs pressionen a empreses com Google o Microsoft per a que els seus ciutadans no puguin accedir, a través d'Internet, als conceptes Drets Humans o Amnistia Internacional.

Cal universalitzar l'accés als drets humans, és necessari que tota la Humanitat pugui gaudir de tots els drets humans. No hem d'oblidar que la declaració actualment vigent té l'apel·latiu d'Universal, i que té la pretensió d'arribar a ser l'element de referència per la convivència entre tots els éssers humans. La intel·ligència humana, posada al servei de la utopia de crear un món més just i  igualitari, ha acabat aconseguint amb els drets humans, una de les seves màximes fites. Ara només cal treballar dur per difondre el concepte dels drets humans, i estendre'l a tota la Humanitat. Aquesta és la funció de l'Educació en Drets Humans: d'una banda mostrar la concepció dels drets humans amb l'ànim de crear ciutadans cívics que respectin els drets dels seus conciutadans, i de l'altra, crear ciutadans coneixedors de  quins són els seus drets, per a que els puguin fer valer davant les autoritats.

José V. Mestre. Els Drets Humans. Editorial UOC, 2006. Barcelona


1. Fes un resum del text.

2. Què signifiquen els drets humans per a la Humanitat?

3. Els drets humans són una realitat a tot el món?

.