Comentari de textos / Índex de textos
Desaparicions forçades

S'entén per "desaparició forçada" l'arrest, la detenció, el segrest o qualsevol altra forma de privació de llibertat que siguin obra d'agents de l'Estat o per persones o grups de persones que actuen amb l'autorització, el suport o l'aquiescència de l'Estat, seguida de la negativa a reconèixer aquesta privació de llibertat o de l'ocultació de la sort o el parador de la persona desapareguda, sostraient la persona de la protecció de la llei.

La Convenció (1) estableix que els Estats que l'han ratificat, poden reconèixer la competència del Comitè "per rebre i examinar les comunicacions presentades per persones que es troben sota la seva jurisdicció o en nom d'elles, que al·leguin ser víctima de violacions per aquest Estat part de les disposicions d'aquesta Convenció" (article 31.1). Això permetrà a les víctimes o els seus representants presentar el seu cas davant un Comitè d'experts independents, que estudiarà i avaluarà si s'ha comès una violació d'aquesta Convenció.

(1) Convenció Internacional per a la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçades

Institut de Drets Humans de Catalunya
www.idhc.org/cat/18111_UN.asp (2014)


1. Fes un resum del text.

2. Defineix amb les tevés paraules el concepte de desaparició forçada.

3. Per què creus que els estats utilitizen les desaparicions forçades?

.