Comentari de textos / Índex de textos
Amenaces a l'Estat del benestar

La crisi econòmica ha fet disminuir de forma dramàtica la capacitat de despesa pública dels estats. La desacceleració econòmica ha provocat una important baixada del nivell d'ingressos i, a més a més, s'ha hagut de destinar una gran quantitat de diners per rescatar la banca per evitar la fallida del conjunt del sector financer. Això ha provocat la necessitat de reduir la despesa pública; les primeres víctimes d'aquestes retallades han estat el diferents elements de l'estat del benestar. S'ha reduït la despesa pública en sanitat i educació. Per reduir les dades del dèficit públic, l'estat espanyol ha obligat les comunitats autonòmiques a reduir la seva despesa, tenint present que són les comunitats autonòmiques les responsables de l'estat del benestar per la seva proximitat a la ciutadania. Tant l'educació, com la sanitat, com les polítiques socials han vist disminuir considerablement els seus pressupostos fins a nivells dramàtics, que estan dificultant la continuïtat del model de l'estat del benestar.

José V. Mestre. La Refundació de la Democràcia. Editorial Carena, Barcelona, 2014


1. Fes un resum del text.

2. Quins sectors s'han vist afectats per les retallades?

3. És just retallar en aquests àmbits? Per què?

.