Comentari de textos / Índex de textos
Amnistia Internacional i les migracions

Les migracions han estat un component innegable de la història de la humanitat. Segons la Comissió Mundial de les Migracions Internacionals, actualment hi ha prop de 200 milions de persones que viuen fora del país en el qual han nascut (el 3% de la població mundial), dels quals 90 milions s'han traslladat per motius laborals.

En aquesta xifra total s'inclouen els 9,9 milions de refugiats que comptabilitza l'ACNUR, ubicats majoritàriament a l'Àfrica i Àsia. Aquestes xifres recollides per Amnistia Internacional a l'informe "Viure en les ombres. Una introducció als drets humans de les persones migrants", que dóna una idea aproximada de les dimensions d'aquest fenomen planetari.

Amnistia Internacional investiga i advoca per la protecció i promoció dels drets humans de les persones refugiades, sol·licitants d'asil, internes migrants i desplaçades. Treballem per denunciar els casos de violacions de drets humans i les situacions en les quals els mecanismes de protecció han fallat. També impulsem canvis en les polítiques i en les legislacions i, en ocasions, duem a terme accions en relació amb casos individuals.

Amnistia Internacional disposa d'un xarxa global de Coordinadors de Refugiats a més de 50 països i igualment treballem conjuntament amb altres organitzacions no governamentals per promoure la protecció dels drets de les persones sol·licitants d'asil, refugiades, migrants i desplaçades internes.

Amnistia Internacional
www.amnistiacatalunya.org/paginas/la-nostra-feina/temes/refugi-i-immigracio/ (2014)


1. Fes un resum del text.

2. Quina feina fa Amnistia Internacional en relació a les persones refugiades i migrants?

3. Quins problemes creus que tenen les persones que han hagut de fugir de casa?

.