Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 Tortura  > Índex de textos sobre la tortura

L'últim dia d'un condemnat
Víctor Hugo (1802-1885). Diari de Barcelona / Técnicos Editoriales y Consultores. 1989 (fragments)