Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 Tortura  > Índice de textos sobre la tortura

La vida profesional/2
Eduardo Galeano.
El libro de los abrazos. Siglo XXI, 1989