Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 Tortura  > Índice de textos sobre la tortura

Acerca de las definiciones de la tortura

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDMMW
(publicación original: "Torture", volumen 5, nº 4, pp. 72-76, 1995)