CATALÀ: Principal > Recursos > Textos > Racisme | ESPAÑOL: Principal > Recursos  > Textos > Racismo
Racisme / Racismo 
Indicacions generals de cara al treball amb textos | Indicaciones generales para el trabajo con textosretorn - retorno