Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 Pena de muerte  > Índice de textos sobre la pena de muerte

Lapidan hasta la muerte a una mujer adúltera
Periodista Digital / Agencias. www.periodistadigital.com  26-4-2005