Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 Esclavitud  > Índice de textos sobre la esclavitud

Raices
Alex Haley.
Ultramar Editores. Madrid, 1977