Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 La Declaració Universal dels Drets Humans
> Índex de textos sobre la Declaració Universal

Pecats
Vicenç Villatoro
. Avui, 28-3-2010 (fragment)
Les religions, totes, proclamen què és pecat per a elles. Les lleis determinen què és delicte, per a tothom. Els pecats s'expien o es castiguen a través de mecanismes religiosos, que poden anar des de l'exclusió de la comunitat dels creients fins a diverses formes de penitència. Els delictes es castiguen a través de les lleis amb penes civils. La gran conquesta de la modernitat, en el fonament de la democràcia, és la distinció entre el pecat i el delicte, que fins llavors estaven confosos.