La Declaració Universal i la poesia
Índex de poesies.
Les dues canes
Salvador Espriu

La bona gent i altres llibres. El Observador, 1991
Tots disposem de dues
canes d'avaluar:
segons com dius que penses,
ets honest o malvat.

Amb subjectius criteris,
amidem gent a pams.
D'acord amb ells, si mates,
ets assassí o sant.