La Declaració Universal i la poesia
Índex de poesies.
L'estranger
Josep Palau i Fabre

Poetria. La Magrana, 1990 (a cura de A. Planelles i F. Vernet)
 
-De quin país és aquest estranger?
-No ho sé.
-Com se diu?
-No ho sé.
-Què fa? Quina llengua parla?
-No ho sé.
-Com us dieu, bon home?
-...
-De quin país veniu? On aneu?
-Sóc d'aquí. Sóc estranger.