Principal > El Grup d'educació 
Grup d'educació: 20 anys d'activitats (1983-2003)

Taller d'informació. Núm. 39 Octubre 2003
(article de la revista adreçada als socis d'Amnistia Internacional Catalunya)
En format PDF, amb el diseny original i les fotos: edu-2003-ti.pdf

Ara fa vint anys, concretament el 2 de setembre de 1983, a Barcelona, el Grup d'Educadors va fer la seva primera reunió.
Era difícil imaginar llavors que, aquell grup de socis i sòcies il·lusionats i conscienciats pel que fa a la importància de l'educació en drets humans, amb aquella primera reunió estaven encetant una activitat que, des d'aleshores, s'ha anat mantenint de forma ininterrompuda fins ara. No cal dir que aquestes dues dècades d'activitats no haurien estat possibles sense la contribució de molta gent. Junt amb aquelles persones que ho van començar cal recordar totes aquelles altres que posteriorment s'hi han anat integrant, algunes dedicant-hi molts anys, unes altres durant períodes més curts, però totes aportant la seva il·lusió i el seu esforç. Fent possible, com és habitual a Amnistia Internacional, una feina de vegades discreta i silenciosa, i sempre constant i efectiva.

Al principi, mentre no va existir l'Equip d'Educació en Drets Humans de la Secció espanyola, el Grup d'Educadors va ser un referent per a tota la secció, estava en contacte amb la Clearing House de la secció alemanya (que llavors coordinava a l'àmbit internacional l'educació en drets humans d'Amnistia Internacional). Més tard, va anar assumint diferents reptes i projectes, com per exemple la realització de tallers de formació per als altres grups d'Amnistia Internacional, l'exposició itinerant "El poder d'una carta" o el cicle de conferències "Mapamundi dels drets humans".

Xerrades i materials

Però les dues activitats prioritàries per al grup han estat sempre la realització de xerrades divulgatives i l'elaboració de materials didàctics. Pel que fa a les xerrades divulgatives, malgrat la dificultat que suposa el fet que els horaris que demanen els centres d'ensenyament són sempre de mal combinar amb les obligacions laborals dels voluntaris, el grup sempre ha procurat que hi hagués alguna persona amb aquest tipus de disponibilitat.

Però la realitat és que, tot i fer un balanç en conjunt positiu de les xerrades fetes, al llarg dels anys al grup no li ha estat gens fàcil satisfer totes les demandes (de vegades, malauradament, ha hagut de dir que no els era possible de fer la xerrada).

Això preocupa al grup, el qual sempre, abans i ara, està completament obert a la incorporació de persones amb aquest tipus de perfil: sensibilitzades en la importància de l'educació en drets humans dels infants i adolescents, amb capacitat de comunicació per transmetre els valors i les inquietuds d'Amnistia Internacional i amb la disponibilitat horària necessària.

Pel que fa a l'elaboració de materials, el desenvolupament de projectes ha estat més fàcil: a poc a poc i amb rigorositat s'ha anat fent una feina constant d'adaptació i creació de materials, i de revisió dels existents.

500 pàgines de recursos: www.ai-cat.org/educadors

Cal remarcar la presència a Internet del grup. La primera pàgina, penjada l'any 1996, s'ha anat multiplicant al llarg dels anys, fins al punt que actualment el grup manté una web, en català i en castellà, amb més de 500 pàgines, amb diferents recursos i molta informació sobre l'educació en drets humans. El grup, conscient de la importància creixent d'Internet i de les grans possibilitats que ofereix, ha apostat fortament per ser presents al món virtual i així poder ser més efectius. Perquè, tal com diu la pàgina de benvinguda del grup: "Com més ens dediquem avui a promoure l'educació en drets humans, menys feina tindrem demà a denunciar els atemptats contra la dignitat de les persones".

A l'apartat de recursos de la web s'hi pot trobar, entre d'altres coses, una extensa relació de materials didàctics (d'Amnistia Internacional o d'altres autors, alguns disponibles íntegrament en format digital); un apartat de filmografia i drets humans; un ampli recull de textos literaris per donar suport a algunes de les activitats que es proposen; una història dels drets humans, o els principals documents de les Nacions Unides. Un altre apartat curiós i divertit és el d'acudits gràfics relacionats amb els drets humans.

El grup actualitza la web amb regularitat. Possiblement, ara mateix, són les pàgines d'educació en drets humans d'Amnistia Internacional (en qualsevol idioma) que tenen més informació i propostes.
 


torna a l'inici