Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

XXX ASSEMBLEA GENERAL D'AIC - 6 d'abril de 2024

Benvolgudes sòcies, benvolguts socis d'Amnistia Internacional Catalunya,

Em plau convocar-vos a la XXX Assemblea General d’Amnistia Internacional Catalunya, que tindrà lloc a Terrassa, al Centre Cívic Ca n’Aurell, el proper dissabte 6 d’abril.

Amb aquesta carta no només us vull convidar a assistir a aquesta Assemblea, sinó que a més m'agradaria animar-vos a participar del que és l'òrgan més important de presa de decisions de la nostra organització. La participació dels socis i les sòcies en aquests espais és senya d'identitat d'Amnistia Internacional, i per això us voldria animar a prendre-hi part activament. A més, l'Assemblea és una oportunitat ideal de trobada amb la resta de sòcies i socis de Catalunya i una ocasió única per assabentar-nos de primera mà de què fa la nostra entitat.

Com correspon, repassarem què hem i retrem comptes de l'activitat de l'any 2023, però també tindrem la mirada posada en el futur i presentarem el Pla d'Acció i el Pressupost per a aquest 2024. A més, debatrem les propostes de resolució que es presentin i votarem per escollir les persones que ens representaran als nostres òrgans de govern.

Assistint a l'Assemblea podeu exercir els vostres drets com a socis i sòcies, presentant propostes de resolució per debat i votació, o fins i tot, presentant la vostra candidatura per a algun dels càrrecs vacants actualment. Teniu adjunta tota la documentació relativa a l'ordre del dia, els càrrecs vacants i com inscriure-us.

Vull aprofitar aquesta carta per acomiadar-me com a presidenta d'Amnistia Internacional Catalunya, ja que acabaré el meu mandat en aquesta Assemblea. Aquests sis anys formant part de la Junta Directiva (els dos últims com a presidenta) han estat una oportunitat increïble de representar la nostra organització i col·laborar amb la resta d'activistes i el personal que conformen la nostra entitat. Vull agrair-vos personalment el vostre suport a Amnistia Internacional Catalunya i també la vostra feina durant tots aquests anys on hem viscut moments complicats que hem superat plegades, i sé que tots i totes juntes continuarem fent possible que la lluita pels drets humans al món segueixi endavant.

Una abraçada,

Blanca Hernández Martín
Presidenta d'Amnistia Internacional Catalunya

......................................................................

CONVOCATÒRIA DE LA XXX ASSEMBLEA GENERAL D'AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA (AIC)

Benvolguts/des companys/es,

D'acord amb el que s'estableix als nostres Estatuts i al Reglament d’Assemblees, em plau convocar-vos a la XXX Assemblea General Ordinària i Extraordinària d'Amnistia Internacional Catalunya (AIC) que se celebrarà a Terrassa, el proper dissabte 6 d’abril de 2024 a les 10.00h, al Centre Cívic Ca n'Aurell (Plaça del Tint, 4 - 08224 Terrassa), amb l'ordre del dia següent (minutatge orientatiu):

    • 09.30h – Obertura del procés d’acreditació (fins a les 10.30h)
    • 10.00h – Obertura de la sessió plenària.
    • 10.35h – Constitució de la Mesa de l'Assemblea i lectura i aprovació, si s’escau, de l'informe de la Comissió Preparatòria de l'Assemblea (CPA).
    • 10.40h – Aprovació de l'ordre del dia.
    • 10.45h – Aprovació, si s’escau, de l'acta de la XXIX Assemblea General Ordinària i Extraordinària, celebrada l'1 d’abril de 2023.
    • 10.50h – Aprovació, si s’escau, de la memòria de la Junta Directiva i del seguiment de les resolucions aprovades en Assemblees anteriors.
    • 11.20h – Presentació i aprovació, si s’escau, de l'informe del Comitè d’Arbitratge.
    • 11.30h – Pausa.
    • 11.50h – Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d'Activitats corresponent al Pla d'Acció 2023.
    • 12.15h – Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes i balanç econòmic del 2023.
    • 12.30h – Debat i aprovació, si s’escau, del Pla d’Acció 2024.
    • 13.10h – Debat i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2024.
    • 13.30h – Pausa per dinar.
    • 16.00h – Presentació, debat i votació de les propostes de resolució.
    • 17.30h – Elecció de càrrecs.
    • 17.50h – Designació del lloc de la propera Assemblea General.
    • 18.00h – Torn obert de paraules.
    • 18.30h – Cloenda.

Inscripció
    • Per motius logístics, us demanem que us inscriviu a l'assemblea abans del 3 d'abril de 2024 (inclòs) des d'aquest enllaç: https://info223392.typeform.com/to/RpW709lP
    • Si teniu dificultat per inscriure-us online, podeu adreçar-vos al telèfon 93 209 35 36.

Dret a vot
    • D'acord amb el Reglament d’Assemblees d'AIC, tenen dret a vot totes les persones sòcies amb una antiguitat superior a tres mesos i que estiguin al corrent de la quota de pagament. Si tenen una antiguitat inferior només tindran dret a veu.
    • Només tindran dret a vot durant l’Assemblea les persones acreditades el dia de l’Assemblea.
    • Les persones sòcies amb dret a vot podran rebre fins a 2 vots delegats d'altres socis/es amb dret a vot. Els vots delegats s'hauran d’enviar per correu electrònic a la Comissió Preparatòria de l'Assemblea (CPA), fins el 3 d'abril de 2024 (inclòs), a l’adreça electrònica info@amnistiacatalunya.org, indicant nom, cognoms i còpia del DNI de la persona atorgant; i nom, cognoms i DNI de la persona a qui es delega el vot.

Propostes de resolució
    • Les propostes de resolució hauran d'arribar a la CPA amb data límit 17 de març de 2024 (inclòs).
       Cal enviar-les a l'adreça electrònica info@amnistiacatalunya.org omplint aquesta plantilla.

Elecció de càrrecs
    • Junta Directica (JD): 8 vacants (presidència, tresoreria i 6 vocalies). En aquesta assemblea finalitzen el seu mandat: Blanca Hernández (presidència), Joan Vilella (tresoreria) i Quim Ruiz (vocalia).
    • Comitè d’Arbitratge: 4 vacants. En aquesta assemblea finalitzen el seu mandat: Antoni Adrover i Carme Vicente.
    • Comitè de Control i Assessorament Financer: 3 vacants.
    • Mesa de l’Assemblea de 2025: 2 vacants (presidència i vicepresidència).
    • Lloc de celebració de l'AG 2025: vacant.
    • D'acord amb el Reglament d’Assemblees d'AIC, les persones candidates a la Presidència i a la Tresoreria hauran de tenir una antiguitat mínima de dos anys com a sòcia o soci d’AIC o de la Secció Espanyola. Les persones candidates a Vocalies de la JD, a d’altres comitès o a la Mesa de la propera Assemblea, hauran de tenir una antiguitat mínima d’un any. Totes les candidatures han de comptar almenys amb el suport d'una estructura d'AIC o 10 persones sòcies amb dret a vot.
    • Les candidatures a les vacants hauran de presentar-se a la CPA amb data límit de 17 de març de 2024 (inclòs). Cal enviar-les a l'adreça electrònica info@amnistiacatalunya.org complimentant aquesta plantilla i gravant la seva vídeo-candidatura.
    • Si les candidatures presentades en aquest termini són inferiors al nombre de vacants i es compleixen els requisits, la CPA podrà admetre noves candidatures fins a mitja hora abans de l'elecció de càrrecs vacants.

Blanca Hernández Martín - Presidenta d'Amnistia Internacional Catalunya

............................................................................

+ CONVOCATORIA EN CATALÀ  (PDF descarregable)

+ CONVOCATORIA EN CASTELLANO  (PDF descargable)