Actuem pels drets humans a tot el món

XXIX ASSEMBLEA GENERAL D'AIC - 1 d'abril de 2023

Benvolgudes sòcies, benvolguts socis d'Amnistia Internacional Catalunya,

Em plau convocar-vos a la XXIX Assemblea General d'Amnistia Internacional Catalunya, que tindrà lloc a Sitges, al Centre Cultural Miramar, el proper dissabte 1 d'abril.

Us animo a participar en l'Assemblea perquè és l'òrgan suprem de presa de decisions de la nostra organització i ens ajuda a encaminar els nostres propers passos. Serà un espai on podrem mirar tant al passat com al futur: retrem comptes de tota la nostra activitat durant l'any 2022 i sotmetrem a votació el Pla d'Acció i el Pressupost d'aquest 2023. També debatrem les propostes de resolució que es presentin i a més tindrem l'oportunitat d'escollir les persones que formaran part dels nostres òrgans de govern.

A més de ser un espai per exercir els nostres drets com a membres de l’entitat,  l'Assemblea és una gran oportunitat de trobada amb la resta de sòcies i socis de Catalunya. La vostra participació és un exercici de responsabilitat i de lluita per la defensa pels drets humans. Només amb la vostra veu i les vostres opinions podem millorar la situació dels drets humans arreu.

Recordeu que podeu participar presentant propostes de resolució per tal de debatre-les i sotmetre-les a votació a l'Assemblea, o prendre un rol més actiu en l'organització i presentar-vos a un dels càrrecs vacants. Teniu adjunta la documentació relativa a l'ordre del dia, quins són aquests càrrecs vacants, i com podeu inscriure-us.

Aprofito per agrair-vos el vostre compromís amb la defensa dels drets humans i el vostre suport a Amnistia Internacional Catalunya, i espero que puguem veure'ns el proper dissabte 1 d’abril.

Blanca Hernández Martín
Presidenta d'Amnistia Internacional Catalunya

......................................................................

Benvolguts/des companys/es,

D'acord amb el que s'estableix als nostres Estatuts i al Reglament d’Assemblees, em plau convocar-vos a la XXIX Assemblea General Ordinària i Extraordinària d'Amnistia Internacional Catalunya (AIC) que se celebrarà a Sitges, el proper dissabte 1 d’abril de 2023 a les 10.30h, al Centre Cultural Miramar (a partir de les 10h es pot accedir pel carrer de Bernat de Fonollar, 19; abans de les 10h i per a persones amb mobilitat reduïda, l’accés serà pel carrer Davallada, 12) amb el següent ordre del dia (minutatge orientatiu):

    • 10.00h – Obertura del procés d’acreditació (fins les 11h)
    • 10.30h – Obertura de la sessió plenària.
    • 11.05h – Constitució de la Mesa de l'Assemblea i lectura i aprovació, si s’escau, de l'informe de la Comissió Preparatòria de l'Assemblea (CPA).
    • 11.10h – Aprovació de l'ordre del dia.
    • 11.15h – Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta de la XXVIII Assemblea General Ordinària i Extraordinària, celebrada el 9 d’abril de 2022.
    • 11.20h – Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria del Comitè Executiu i del seguiment de les resolucions aprovades en Assemblees anteriors.
    • 11.50h – Presentació i aprovació, si s’escau, dels informes del Comitè de Control i Assessorament Financer i del Comitè d’Arbitratge.
    • 12.00h – Pausa
    • 12.15h – Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d'Activitats corresponent al Pla d'Acció 2022.
    • 12.40h – Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes i balanç econòmic del 2022.
    • 12.55h – Debat i aprovació, si s’escau, del Pla d’Acció 2023.
    • 13.30h – Debat i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2023.
    • 14h – Pausa per dinar.
    • 16.00h – Presentació, debat i votació de les propostes de resolució.
    • 17.30h – Elecció de càrrecs.
    • 17.50h – Designació del lloc de la propera Assemblea General.
    • 18.00h – Precs i preguntes.
    • 18.30h – Cloenda.

Inscripció
    • Per motius logístics, us demanem que us inscriviu a l'assemblea abans del 28 de març de 2023 a la pàgina web https://info223392.typeform.com/to/RpW709lP
    • Si teniu dificultat per inscriure-us online, podeu adreçar-vos al telèfon 93 209 35 36.

Dret a vot
    • D'acord amb el Reglament d’Assemblees d'AIC, tenen dret a vot totes les persones sòcies amb una antiguitat superior a tres mesos i que estiguin al corrent de la quota de pagament. Els/les socis/sòcies amb antiguitat inferior només tindran dret a veu.
    • Només tindran dret a vot durant l’Assemblea les persones acreditades el dia de l’Assemblea.
    • Les persones sòcies amb dret a vot podran rebre fins a 2 vots delegats d'altres socis/es amb dret a vot. Els vots delegats s'hauran d’enviar per correu electrònic a la Comissió Preparatòria de l'Assemblea (CPA), fins el 28 de març de 2023 (inclòs), a l’adreça electrònica info@amnistiacatalunya.org, indicant nom, cognoms i còpia del DNI de la persona atorgant; i nom, cognoms i DNI de la persona a qui li delega.

Propostes de resolució
    • Les propostes de resolució hauran d'arribar a la CPA amb data límit 12 de març de 2023 (inclòs).
       Cal enviar-les a l'adreça electrònica info@amnistiacatalunya.org complimentant aquesta plantilla.

Elecció de càrrecs
    • Comitè Executiu (CE): 5 vacants (vocalies). En aquesta assemblea finalitzen el seu mandat: Maria Darder i Aida Pérez (vocals).
    • Comitè de Control i Assessorament Financer: 3 vacants. En aquesta assemblea finalitzen el seu mandat: Ricard Duro i Joan Parra.
    • Comitè d’Arbitratge: 2 vacants. En aquesta assemblea finalitza el seu mandat: Eduard Ariza.
    • Mesa de l’Assemblea de 2024: 2 vacants (presidència i vicepresidència).
    • D'acord amb el Reglament d’Assemblees d'AIC, les persones candidates a la Presidència i a la Tresoreria hauran de tenir una antiguitat mínima de dos anys com a sòcia o soci d’AIC o de la Secció Espanyola. Les persones candidates a Vocalies del CE, a d’altres comitès o a la Mesa de la propera Assemblea, hauran de tenir una antiguitat mínima d’un any.
    • Les candidatures a les vacants hauran de presentar-se a la CPA amb data límit 12 de març de 2023 (inclòs). Cal enviar-les a l'adreça electrònica info@amnistiacatalunya.org complimentant aquesta plantilla i gravant la seva vídeo-candidatura.
    • Si les candidatures presentades en aquest termini són inferiors al nombre de vacants i es compleixen els requisits, la CPA podrà admetre noves candidatures fins mitja hora abans de l'elecció de càrrecs vacants.

Blanca Hernández Martín -Presidenta d'Amnistia Internacional Catalunya

............................................................................

+ CONVOCATORIA EN CATALÀ  (PDF descarregable)

+ CONVOCATORIA EN CASTELLANO  (PDF descargable)