Saltar al contenido
Actuem pels drets humans a tot el món
Buscar

Qui som

Som un moviment global, independent i democràtic, amb més de 7 milions de socis i sòcies, activistes i  simpatitzants que es prenen la justícia com una cosa personal. Treballem a gairebé tots els països del món perquè totes les persones puguin gaudir dels drets humans.

Juntament amb el rigor en les nostres investigacions i en la independència de qualsevol govern, ideologia política, interès econòmic o creença religiosa, un dels nostres senyals d'identitat és l'activisme. Els nostres activistes s'organitzen principalment en Grups Locals que actuen en el seu àmbit territorial. En l'àmbit estatal, les Seccions s'ocupen de desenvolupar el treball a cada país, de mantenir relacions institucionals amb les autoritats, donar suport i coordinar el treball dels seus activistes, i atendre els seus socis i sòcies.

El nostre Secretariat Internacional, amb oficina central a Londres (Gran Bretanya) i oficines regionals en diferents ciutats de l'Àfrica, l'Amèrica Llatina, Àsia, Europa i el Pròxim Orient, coordina gran part del treball de recerca de violacions dels drets humans en el món, i fa seguiment de les lleis i tractats internacionals que afecten a aquests drets. També dissenya les campanyes i les accions prioritàries de mobilització global. El seu màxim responsable és el Secretari General. Aquest lloc l'ocupa actualment Kumi Naidoo.

L'Assemblea Global és l'òrgan suprem de representació a nivell mundial. És una assemblea anual de delegats i delegades, persones voluntàries en la seva majoria, que representen les diferents oficines estatals d'AI. Els delegats decideixen democràticament quins afers cal abordar i com fer-ho. També elegeixen una Junta Directiva Internacional, formada per persones voluntàries que es presenten a aquests càrrecs de manera altruista. Aquesta Junta és el nostre màxim òrgan de govern internacional entre assemblees.

I com som a Catalunya i Espanya?

Amnistia Internacional Espanya comptava a finals de 2018 amb més de 86.000 socis i sòcies i prop de 2.400 activistes repartits, la seva majoria, en 130 agrupacions locals, autonòmiques i universitàries. També compta amb una Xarxa d'Escoles pels Drets Humans que mobilitza més de 38.000 estudiants i amb una Xarxa d'Accions Urgents, amb més de 65.000 persones, que s'activa quan algú, en algun lloc del món, es troba en situació de risc extrem.

A més, prop de mig milió de ciberactivistes col·laboren habitualment firmant les nostres peticions a governs, autoritats o empreses a través del nostre web, i mig milió més de persones formen la nostra comunitat a les xarxes socials, on interactuem i mantenim una conversa permanent sobre drets humans i les nostres accions i campanyes per sumar més suports.

L'Assemblea General Federal és l'òrgan suprem de l'organització a Espanya. Es reuneix anualment i està formada per tots els socis i sòcies, que tenen dret a vot. S'hi aproven els temes més rellevants, com les prioritats de treball, els comptes o els pressupostos. També s'elegeixen els i les representants del Comitè Executiu Federal, l'òrgan màxim de govern de l'organització entre assemblees. Està format per set socis/es que no reben cap remuneració: Arancha Vicario (presidenta), Charo Corbacho (vicepresidenta), Elisa Puente (tresorera) i, com a vocals, Iñaki Hernando, Virginia Rodríguez, Roberto Gil y Goyo Martín.

A més, disposem d'altres òrgans de control, assessorament i debat. Entre els quals, el Consell General Federal és un espai anual de debat i aprenentatge per als grups d'activistes de l'organització. Es reuneix anualment.

El Secretariat Estatal de l'organització està situat a Madrid. La seva funció és donar suport i coordinar la feina d'Amnistia Internacional a Espanya. Està integrat per personal contractat, inclòs un director (Esteban Beltrán), i activistes voluntaris, que col·laboren organitzats en Equips o de manera individual.

Amnistia Internacional Catalunya (AIC) és una associació sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia que forma part d'Amnistia Internacional Espanya com a estructura federada des de 1994. Des del seu àmbit d'actuació (Catalunya), contribueix a les estratègies i objectius proposats per l'organització per promoure el respecte dels drets humans arreu del món. AIC comptava a finals de 2018 amb més de 17.000 socis i sòcies, 18 grups locals, d'acció i universitaris i un grup especialitzat (Educació).

AIC col·labora amb els Secretariats estatal i internacional en l'elaboració d'informes i el treball reactiu i de seguiment de denúncies sobre violacions i abusos als drets humans a Catalunya. A més, duu a terme accions d'incidència en els òrgans d'administració i decisió política (Parlament, Generalitat i ens locals) i de promoció i educació dels drets humans en tots els àmbits. L'Assemblea General de socis i sòcies d'AIC es reuneix anualment i aprova plans d'acció i pressupostos. També elegeix el Comitè Executiu, format actualment per: Maria del Carmen Ramírez (presidenta), Sabina Puig (vicepresidenta), Quim Ruiz (tresorer), Carme Vicente (secretaria) i, com a vocals, Ona Anglada, Blanca Hernández i Antoni Adrover.

L'oficina d'AIC està situada a Barcelona. Està integrada per personal contractat, inclosa una coordinadora (Adriana Ribas), i activistes voluntaris.

Som una associació sense ànim de lucre declarada d'Utilitat Pública, i aquests són els nostres Estatuts:

Socis i sòcies d'AI Espanya a l'Asemblea General Federal 2018 a Valladolid
Socis/es d'AI Espanya a l'Assemblea General Federal 2018 a Valladolid
Acció d'Amnistia Internacional Catalunya a la platja de la Barceloneta (Barcelona) el 2015