Logo de Amnistia Internacional
CABECERA
CONTENIDO

“Ni tan sols tracta d'encobrir el seu veritable pelatge sovietitzant...”
Govern de Guatemala (1981)

“Amnistia Internacional ocupa el paper de coordinador en l'atac propagandístic concentrat contra l'URSS”
Ràdio Moscou (antiga URSS, 1980)

Inici  Qui som  Independència i transparència

Independència i transparència


Amnistia Internacional desenvolupa el seu treball amb absoluta independència econòmica i política
. Som una organització que ha optat per renunciar a les subvencions de governs i als donatius de partits polítics amb l'objectiu de preservar la nostra imparcialitat i llibertat d'acció.

El nostre Secretariat Internacional supervisa el treball de les Seccions estatals i les missions d'investigació sobre el terreny. Si un tema és especialment delicat en un determinat país, cap membre d'AI d'aquest país participa en investigacions sobre el mateix.

Finançament transparent

Tota aquesta tasca tan important demana molts recursos i per assegurar la seva independència, Amnistia Internacional no accepta diners de cap govern o partit polític. El seu finançament prové de les contribucions de les persones associades, de donacions i d'activitats específiques de captació de fons, com la venda de productes o l'organització d'esdeveniments.

El finançament del moviment se sustenta, en última instància, en la generositat de persons associades i donants. L'organització ni sol·licita ni accepta contribucions de governs per dur a terme les seves accions d'investigació i de campanya contra les violacions de drets humans.

A Catalunya i la resta de l'estat, AI és una associació declarada d'utilitat pública. Els comptes de la nostra organització estan controlats per una auditoria externa i registrades en el Registre Nacional d'Associacions. Qualsevol persona, sigui o no sòcia d’Amnistia Internacional, pot consultar el balanç i els comptes de l'organització, si així ho sol·licita.

Amnistia Internacional s'adhereix a la Carta de Rendició de Comptes de les ONG Internacionals

El 6 de juny de 2006 els presidents de 11 de les principals organitzacions internacionals de desenvolupament social, medi ambient i drets humans del món van aprovar públicament la primera carta mundial de rendició de comptes del sector no lucratiu.

Es tractava d'Acció Internacional, Amnistia Internacional, Aliança Mundial per la Participació Ciutadana (CIVICUS), Consumers International, Greenpeace Internacional, Oxfam Internacional, Aliança Internacional Save The Children, Survival Internacional, Federació Internacional Terra d'Homes, Transparència Internacional i World YWCA.

Malgrat que les ONG estan subjectes a reglaments estatals en els països on actuen, la Carta de Rendició de Comptes d'Organitzacions No Governamentals (ONG) Internacionals és la primera d'aquestes iniciatives que estableix normes internacionals comunes a tot el sector no lucratiu.

La Carta de Rendició de Comptes estableix valors bàsics i principis de funcionament per a les ONG internacionals. Entre aquests, figuren el bon govern i gestió, la captació de fons i el compromís amb totes els parts interessades. També és fa referència específica al respecte dels principis universals (com la Declaració Universal de Drets Humans), la independència, la tasca responsable de defensa, l'absència de discriminació, la transparència i la captació de fons ètica.

La rendició de comptes a les persones associades de Catalunya i Espanya

Els nostres socis i sòcies són l'essència de l'organització. Cada any, el Comitè Executiu (tant a Catalunya com a Espanya) presenta a les respectives assemblees de socis i sòcies la memòria d'impacte de les nostres activitats i els comptes de resultats de l'últim exercici, que sotmet a aprovació. També presenta els plans de treball i els pressupostos per a l'any en curs. Són els socis i les sòcies els qui decideixen, en última instància, quines activitats durem a terme per aconseguir un major impacte, sempre d'acord amb els plans estratègics internacionals. En els períodes entre Assemblees, tots els socis tenen dret a conèixer a cada moment les decisions que el Comitè Executiu Federal prengui en les seves reunions.

Tots els socis reben a més una memòria amb els resultats més rellevants del nostre treball i un resum dels comptes de l'exercici. També reben una revista bimestral. Finalment, els enviem un butlletí electrònic trimestral que els manté informats de les activitats de l'organització.

I a les xarxes socials