Logo de Amnistia Internacional
CABECERA
CONTENIDO

Inici  Qui som  Com ens organitzem

Com ens organitzem
Assemblea General de socis i sòcies d'AIC a Barcelona (abril 2012)

Amnistia Internacional és una organització no governamental internacional de caràcter democràtic, i concedim una enorme importància a la participació activa dels nostres membres en la presa de decisions.

La Reunió del Consell Internacional és el nostre òrgan suprem de representació a nivell mundial. Es reuneix cada dos anys. És una assemblea internacional amb delegats i delegades, en la seva majoria voluntaris, vinguts de les nostres oficines estatals, anomenades Seccions.

En aquesta reunió, els delegats decideixen, amb total independència política, quins afers cal abordar i de quina forma fer-ho. També elegeixen un Comitè Executiu Internacional, format per persones que es presenten a aquests càrrecs de manera totalment altruista. Aquest Comitè és el nostre màxim òrgan de govern internacional entre Consells.

  • En l'àmbit local, els membres d’Amnistia Internacional s’organitzen en Grups de treball segons el seu àmbit territorial o acadèmic.
  • En l’àmbit autonòmic, en Estructures.
  • En l'àmbit estatal, les Seccions s’ocupen de desenvolupar, donar suport i coordinar el treball dels activistes i Grups, d'atendre les persones associades i de relacionar-se amb el Govern i autoritats.
  • En l'àmbit global, el nostre Secretariat Internacional a Londres és l’oficina central de l’organització. S’hi coordina gran part del treball de recerca de violacions dels drets humans al món, i es fa un seguiment de les lleis i tractats internacionals que afecten als drets humans. També s’hi dissenyen les grans campanyes i les accions prioritàries perquè totes les Seccions treballin de manera coordinada; així aconseguim un major impacte del nostre treball i avanços en la protecció dels drets humans. El seu màxim responsable és el Secretari General d'Amnistia Internacional. El lloc l’ocupa actualment Salil Shetty.

Així som a Catalunya i a Espanya

Amnistia Internacional Catalunya (AIC) és una associació sense ànim de lucre que forma part de la Secció espanyola d'AI com a Estructura federada, des de 1994, any en què aprova els seus estatuts. A Catalunya, les persones associades són més de 13.000 i es compta amb el treball de 14 grups locals, 2 grup d'acció i 4 grups universitaris.

La Secció espanyola d’Amnistia Internacional va néixer el 1978 i compta amb més de 65.000 persones associades, prop de 100 grups locals i universitaris i més de 1.800 activistes voluntaris que col·laboren per a l’assoliment dels objectius de l’organització.

Els socis i sòcies són l’essència de l’organització: prenen les decisions més rellevants a l'Assemblea General, a la qual tots poden assistir i participar activament.

La Xarxa d'Accions Urgents, amb prop de 85.000 membres, s'activa quan algú, arreu del món, es troba en una situació de risc de ser torturada, executada, etc.

Els i les ciberactivistes són més de mig milió de persones que col·laboren freqüentment firmant peticions de pressió d'AI a gobiernos, autoritats o empreess mitjançant Internet.

També estem presents a les xarxes socials d'Internet, des d'on milers de persones segueixen els nostres perfils i alimenten debats sobre drets humans a la xarxa.

I a les xarxes socials