Logo de Amnistia Internacional
CABECERA
CONTENIDO

Inici  Assemblea 2017

Assemblea 2017

Convocatòria de la XXIII Assemblea General d'Amnistia Internacional Catalunya (AIC)


Benvolguts/des companys/es,

D'acord amb el que s'estableix als nostres Estatuts i Reglament, em plau convocar-vos a la XXIII Assemblea General Ordinària i Extraordinària d'Amnistia Internacional Catalunya (AIC) que se celebrarà a Sant Adrià de Besòs, el proper dissabte 8 d'abril de 2017, a les 10:00h en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona.

Serà al Casal de Cultura de Sant Adrià de Besòs, situat al C/ Mare de Déu del Carme, 22 de Sant Adrià de Besòs, amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia:

10.30h - Obertura de la sessió plenària.
10.50h - Constitució de la Mesa de l'Assemblea i lectura i aprovació de l'informe del Comitè Preparatori de l'Assemblea (CPA).
10.55h - Aprovació de l'ordre del dia
11h - Lectura i aprovació de l'acta de la XXII Assemblea General Ordinària i Extraordinària celebrada a Sant Cugat del Vallès el 9 d'abril de 2016.
11.10h - Presentació de les candidatures a càrrecs vacants.
11.30h - Presentació i aprovació de la memòria del Comitè Executiu i del seguiment de les resolucions aprovades en Assemblees anteriors.
11.45h - Pausa.
12h - Presentació i aprovació de la Memòria d'Activitats corresponent al Pla d'Acció 2016.
12.40h - Presentació i aprovació dels comptes i balanç econòmic del 2016.
13h - Debat i aprovació del Pla d'Acció 2017.
14h - Pausa dinar.
16.30h - Debat i aprovació del Pressupost 2017.
17h - Presentació, discussió i aprovació de les propostes de resolució.
18h - Elecció dels càrrecs vacants.
18.20h - Designació del lloc de la propera Assemblea General.
18.30h - Precs i preguntes.
19h - Cloenda.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • D'acord amb el que s'estableix al Reglament d'AIC, tenen dret a vot tots/es els/les socis/es amb una antiguitat superior a tres mesos i que estiguin al corrent de la quota de pagament. Els socis/es amb antiguitat inferior tindran només dret a veu.
 • La inscripció a l'assemblea també es podrà fer el mateix dia a partir de les 9:30h. En aquest cas no es garanteix poder-se sumar al dinar previst.
 • Els socis/es amb dret a vot podran rebre 2 vots delegats com a màxim d'altres socis/es amb dret a vot. Aquests vots s'hauran de presentar a la CPA mitjançant el full de delegació de vot adjunt degudament signat i amb l'acreditació mitjançant fotocòpia del DNI de la persona atorgant.
 • Les propostes de resolució hauran d'arribar al CPA abans del dia 20 de març de 2017 (inclòs). Cal enviar-les a: Amnistia Internacional Catalunya (Comitè Preparatori de l'Assemblea) C/Alfons XII, 19-21, pral. 1a, 08006 Barcelona, o bé a l'adreça electrònica: info@amnistiacatalunya.org.

  Elecció de Càrrecs
 • D'acord amb el que s'estableix als Estatuts i al Reglament d'AIC poden ser escollits/des per a les vacants del Comitè Executiu, del Comitè de Control i Assessorament Financer i de la Comissió d'Arbitratge els/les socis/es amb una antiguitat mínima d'1 any; 18 mesos per al càrrec de Presidència. Les candidatures també hauran de comptar amb el suport, d'almenys, una estructura d'AIC.
 • Comitè Executiu: 4 vacants. En aquesta assemblea finalitzen el seu mandat: Maria Cañadas (vicepresidència), Maria del Carmen Ramírez (vocalia), Carmen Vicente (secretaria i vocalia). El mandat de la resta continua.
 • Pel que fa al Comitè de Control i Assessorament Financer (CCAF), estan vacants les 3 possibles places.
 • Pel que fa a la Comissió d'Arbitratge, estan vacants les 5 possibles places. *Aquesta Comissió està subjecta a l'aprovació de la Proposta de Resolució de Reglament Intern que la crea.
 • Els/les candidats/tes a les vacants hauran de presentar la seva candidatura al CPA abans del dia 20 de març de 2017. El CPA però, podrà admetre candidatures fins mitja hora abans de l'elecció de càrrecs vacants si es compleixen els requeriments. Cal enviar-les a: Amnistia Internacional Catalunya (Comitè Preparatori de l'Assemblea) C/ Alfons XII, 19-21, pral. 1a, 08006 Barcelona, o bé a l'adreça electrònica: info@amnistiacatalunya.org.


Xavier Burgués
President d'Amnistia Internacional Catalunya

**Podeu fer la INSCRIPCIÓ A L'ASSEMBLEA DES D'AQUEST FORMULARI ELECTRÒNIC abans de dimarts 4 d'abril de 2017.

**Des d'aquest enllaç us podeu descarregar convocatòria i
full de delegació de vot, que podeu fer-nos arribar a la mateixa adreça postal o electrònica indicada per a la presentació de les propostes de resolució.

**Si lo preferís, podéis descargaros en EN CASTELLANO la convocat
oria y la hoja delegación de voto.

I a les xarxes socials