Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Com ens financem

Orgull Bàltic 2010
Orgull Bàltic 2010

Com en la resta del món, a Amnistia Internacional Catalunya desenvolupem el nostre treball amb independència absoluta. No acceptem subvencions de governs ni donacions de partits polítics per dur a terme les nostres investigacions i campanyes. D'aquesta manera preservem la nostra imparcialitat i llibertat d'acció.

La nostra feina a tot el món, de grans dimensions, requereix molts recursos, que obtenim fonamentalment de les contribucions de socis i sòcies, de donacions i d'altres activitats de captació de fons, com la venda d'articles, l'establiment d'acords amb algunes empreses, les herències i els llegats.

És per tot això que disposem d'unes directrius sobre acceptació i captació de fons sòlides i transparents.

A Espanya, Amnistia Internacional és una associació reconeguda d'utilitat pública. Els nostres comptes anuals, la memòria d'activitats i l'informe d'auditoria es dipositen cada any en el Ministeri de l'Interior.

El 2017 els nostres ingressos, que van superar els 10,9 milions d'euros, van procedir en un 98,5% de socis/es, donacions, herències i llegats. Les despeses de suport organitzatiu suposen un 19,2% del total.

Els salaris dels càrrecs directius van oscil·lar entre els 45.037 i els 60.299€ bruts anuals. Els salaris dels càrrecs tècnics oscil·len entre els 25.320 i els 39.049€ bruts anuals. Publiquem en totes les nostres convocatòries de treball el salari que oferim per a cada lloc.

Amnistia Internacional, juntament amb 26 organitzacions no governamentals més de diferents àmbits i presents en 150 països, forma part de laplataforma "Accountable Now"(fundada el 2008 amb el nom de "Accountability Charter").

El seu objectiu és donar suport a aquestes organitzacions per ser més transparents, que donin una resposta efectiva als i les persones titulars de drets i que s'orientin a l'impacte.

Els compromisos assumits per totes les organitzacions que formen part d'aquesta plataforma són: respecte als drets humans, el medi ambient, la independència, la transparència, l'eficiència, activitats responsable de lobby i incidència, participació i diversitat, i fer-ho tot de forma ètica i professional.

Tots els anys fem públics els comptes anuals auditats.

+ Més informació en aquests documents: