Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Xile: La resposta a l’emergència humanitària ha de garantir el respecte i la vigència dels drets humans.

Amnistia Internacional demana al govern xilè que asseguri la protecció dels drets humans de les persones afectades pel devastador terratrèmol de dissabte 27 de febrer i que continuï prestant especial atenció a les necessitats de les persones més vulnerables. Diumenge, el govern xilè va decretar  “l’estat de catàstrofe”, que regeix a hores d’ara a 5 de les seves 15 regions.

Amnistia Internacional expressa les seves condolences a totes les comunitats i persones afectades i envia un missatge de solidaritat al poble xilè.

Els desafiaments que s’apropen per a Xile són enormes i dominaran els esforços de tothom durant molts anys. Els membres d’Amnistia Internacional, de Xile com de la resta de països estan donant suport de diverses maneres i de forma voluntària als esforços humanitaris i de reconstrucció després del terratrèmol.

Amnistia Internacional recorda que protegir els drets humans és essencial per tal que l’ajuda humanitària sigui efectiva i la recuperació duradora.

En vigílies de la transició cap a un nou govern a Xile, Amnistia Internacional ressalta la importància d’implementar plans i accions consensuades i coherents amb la finalitat d’assegurar que es mantingui una protecció efectiva dels drets humans durant les pròximes etapes. Els esforços i les accions per a abordar els problemes dels drets humans han de començar durant la fase d’ajuda humanitària i han de ser en el centre dels treballs de reconstrucció.

En les situacions de crisi i emergència és quan més perillen els drets humans. L’ajuda humanitària i els treballs de reconstrucció a Xile han de basar-se en el respecte i en la promoció de tots els drets humans. Amnistia Internacional recorda que els esforços humanitaris han d’oferir-se garantint la no discriminació i assegurant que les necessitats de les persones i comunitats més vulnerables siguin prioritàries en les accions que s’emprenguin.

Cal donar l’adequada prioritat a aconseguir un nivell mínim essencial d’aliments, aigua, instal·lacions sanitàries, educació, salut i habitatge per a tota la població i garantir que aquestes actuacions se centrin en les persones que més les necessiten.  Per tal d’assegurar que l’ajuda que es presti sigui apropiada i de qualitat, és necessari crear mecanismes eficaços  que permetin la participació significativa de totes les comunitats afectades, incloent les més marginades, en els esforços d’ajuda humanitària i desenvolupament.

Tots els actors implicats d’una o altra manera en la provisió d’ajuda humanitària han de prendre les mesures apropiades que garanteixin el respecte i la vigència dels drets humans. A més a més, han d’assegurar que no es cometen violacions de drets humans, tal i com estableixen els instruments internacionals sobre la matèria. Els responsables de les forces de seguretat han de garantir, en els seus operatius per a mantenir l’ordre públic, l’estricta observança dels Principis Bàsics de l’ONU sobre l’Ús de la Força i d’Armes de Foc pels Funcionaris Encarregats de Fer Complir la Llei.

Durant la distribució de l’ajuda humanitària i les primeres etapes de la fase de reconstrucció, Amnistia Internacional recomana que es presti atenció a les qüestions següents:

  • Seguretat i compliment de la llei
  • Protecció dels grups més vulnerables afectats pel terratrèmol i accions adreçades a aquest fi
  • Assegurar un enfocament de gènere transversal en els esforços humanitaris
  • Protecció dels drets de les persones desplaçades internament