Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Unió Europea: Cal acabar amb el comerç d'instruments de tortura

27/2/07 - Espanya no és entre els 11 països europeus que ja han adaptat la seva legislació al reglament europeu sobre comerç de materials de tortura i per aplicar la pena de mort.

amnistia amni, 

Londres/Madrid.- El nou reglament de la Unió Europea (UE) és massa feble per impedir el comerç de material destinat a torturar i executar persones i serà necessari adoptar mesures urgents perquè no hi hagi un aprofitament dels buits legals segons es desprèn de l'informe ?Unió Europea: Posar fi al comerç d'instruments de tortura? presentat avui per Amnistia Internacional.

 

Per a l'organització, el reglament 1236/2005 introduït el 2006 per la UE no conté mesures globals i fermes perquè les empreses no puguin beneficiar-se del comerç d'aquesta classe de material.

 

La Unió Europea és el primer organisme regional del món que adopta normes per regular el comerç de material destinat a infligir tortura i maltractaments. Però si no es resolen els defectes d'aquest nou reglament, el comerç de la tortura seguirà el seu curs? ha manifestat Brian Wood, director d'investigació d'Amnistia Internacional sobre el comerç d'armes i material de seguretat.

 

L'informe assenyala les següents deficiències en el reglament:

 

? A la llista d'articles prohibits que conté el reglament no hi ha alguns articles equiparables a instruments de tortura i execució, com el denominat ?pal punxent?, una porra amb pues d'uns set centímetres, les manilles ?de paret? i les ?sogues de forca? utilitzades per executar persones a l?Índia, Sri Lanka i a Trinitat i Tobago.

 

? Productes com els dispositius d?electroxoc o les manilles convencionals no estan inclosos a la llista de productes que han d'estar sotmesos a control.

 

? Tant empreses com particulars europeus poden continuar actuant d'intermediaris en transaccions de material fàcilment emprat per torturar fora del territori de la Unió Europea.

 

? El reglament no afecta a les importacions ni al comerç d'aquesta classe de material entre estats membres de la Unió Europea encara que hi hagi proves documentades de tortura i maltractaments en els estats europeus.

 

? Només 11 dels 27 estats membres de la Unió Europea han elaborat lleis nacionals o han aplicat sancions d'acord amb el reglament.

 

? El reglament segueix sense impedir el trànsit de material de tortura per la Unió Europea a càrrec d'empreses que actuen des de fora de la unió.

 

?En un moment en què la postura contrària a la tortura de la UE s'ha posat en dubte per la seva participació en els ?lliuraments extraordinaris? com a part de la ?guerra contra el terror', a la unió no li convé en absolut donar la imatge que està consentint el transport de material de tortura pel seu territori? ha manifestat Helen Hughes, investigadora d'Amnistia Internacional sobre armes.

 

Tampoc no hi ha en la llista mencionada altres articles dubtosos i perillosos, motiu pel qual de cap manera es podrà impedir que s'exportin des de països de la Unió Europea, encara que hi hagi proves de la seva utilització indeguda i sistemàtica per part dels serveis de seguretat. Entre d?altres, hi ha les manilles emprades a Guantánamo per mantenir als presos en postures en tensió durant l'interrogatori, i les porres elèctriques utilitzades per la policia contra les minories romanís a Eslovàquia i Bulgària.

 

?És imprescindible que els estats membres de la Unió Europea estableixin ja un calendari precís per examinar els defectes del reglament i prendre mesures per reforçar-lo i aplicar-lo íntegrament si pretenen impedir el comerç d'instruments de tortura? ha manifestat Brian Wood.

 

 

 

Espanya no compleix plenament el reglament

 

Espanya encara no ha donat compliment a les obligacions derivades del reglament de la UE, que va entrar en vigor el juliol de l?any passat. Encara que la normativa comunitària és obligatòria als estats membres, aquests han d'adaptar la seva legislació i establir sancions per als qui incompleixin el reglament a l'hora de comerciar determinats productes que poden utilitzar-se per aplicar la pena de mort o infligir tortura o altres maltractaments o penes cruels, inhumans o degradants. Espanya no està entre els 11 països europeus que han adaptat la seva legislació per sancionar els casos d'incompliment.

 

El 29 de desembre de 2006 el Consell de Ministres va aprovar el projecte de llei sobre el control del comerç exterior de material de defensa i doble ús. Malgrat que l'objectiu de la nova llei és ?actualitzar la regulació de les transferències de material de defensa, altre tipus de material i de productes i tecnologies de doble ús, completant i desenvolupant les del marc establert per la normativa comunitària?, el projecte de llei no fa cap referència al reglament 1236/2005 sobre el comerç de productes per aplicar la pena de mort o infligir tortura.

 

En el seu informe ?Una llei amb forats?, de febrer de 2007, Amnistia Internacional i d?altres organitzacions posen de manifest les llacunes del projecte de llei sobre comerç d'armes presentat pel govern espanyol i exigeixen que la llei estableixi clarament quins productes estan prohibits o estan sotmesos a control d'acord amb la normativa comunitària.

 

 

 

Les manilles ?Alcyon? de l'empresa Larrañaga i Elorza

 

El reglament de la UE no sotmet a control el comerç de manilles convencionals. Això implica que les empreses europees poden exportar aquest tipus de productes lliurement, sense necessitat d'autorització i, per tant sense cap control previ que avaluï el risc que puguin ser utilitzades per cometre abusos de drets humans o que arribin a països sotmesos a embargament.

 

A Amnistia Internacional li preocupa que algunes manilles convencionals exportades des de països europeus als llocs de destinació es puguin incorporar com a part de dispositius de restricció l'exportació dels quals està prohibida segons el reglament europeu (grillons per a peus o cadenes per a cintura, per exemple).

 

Aquest pot ser el cas de les manilles de la marca espanyola ?Alcyon?, de l'empresa Larrañaga i Elorza, especialitzada en la fabricació de grillons. El 2001, Amnistia Internacional va denunciar que l'empresa Larrañaga i Elorza exportava productes destinats a la tortura i els maltractaments, com ara els grillons de peus o les cadenes per a la cintura, productes l'exportació dels quals està prohibida segons en el nou reglament. No obstant això, les manilles convencionals que l'empresa espanyola continua fabricant i exportant estan fora de la llista de productes que segons el reglament han de ser sotmesos a control. Aquestes manilles es poden adaptar sense dificultat a l'estranger per elaborar instruments de tortura l'exportació dels quals fora de la Unió Europea sí que està prohibida.

 

Amnistia Internacional ha detectat que almenys dues empreses estrangeres, a Veneçuela i a Sud-àfrica, ofereixen cadenes per a cintures i grillons per a peus prohibits a Europa que semblen haver estat elaborats i adaptats utilitzant les manilles de l'empresa espanyola, sigui amb el consentiment de l?empresa o sense.

 

Un altre cas similar -també citat en l'informe- es dóna amb les exportacions de manilles convencionals des del Regne Unit, que no requereixen llicència d'exportació ni cap control per ser exportades a destinacions fora de la Unió Europea, com ara als Estats Units, o fins i tot a destinacions sotmeses a embargaments de la UE. Aquestes manilles convencionals britàniques semblen haver estat utilitzades per a l'elaboració de dispositius per restringir els moviments dels detinguts que es fan servir a Guantánamo.

 

Per aquestes raons, el govern espanyol ha d'impulsar en el marc de la Unió Europea la incorporació de les manilles convencionals a la llista de productes sotmesos a control elaborada pel reglament europeu.

 

 

 

Informació addicional

 

El 31 de juliol de 2006, la Comissió Europea va promulgar el reglament 1236/2005 sobre el comerç de determinats productes que poden utilitzar-se per aplicar la pena de mort o infligir tortura o altres penes o tractes cruels, inhumans o degradants. És la primera vegada a la història que s'adopta un conjunt de normes d'aquesta índole.

 

La tortura i el tracte inhumà i degradant estan prohibits absolutament pel dret europeu en matèria de drets humans, igual que la pena de mort.

 

Informe en anglès: "European Union: Stopping the trade in tools of torture":

http://www.amnistiacatalunya.org/premsa/tortura%20UE/Finaltoolsoftorturereport.pdf

 

(27/02/2007)