Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

UE: El sistema d'asil d'Europa no funciona, i els seus líders han d'arreglar-lo

© Amnesty International, photo: Ruben Neugebauer

Cal urgentment un nou sistema d'asil que sigui just, eficient i compassiu. Així ho ha manifestat Amnistia Internacional en la vigília d'una mini cimera de líders europeus que se celebrarà aquest diumenge i de la reunió del Consell Europeu que tindrà lloc la setmana vinent.


S'espera que els caps d'Estat i de govern de la UE utilitzin els esdeveniments per debatre mesures amb les quals enfortir un control més gran de les fronteres externes de la UE i reformar el Reglament Dublín.

"En lloc de concentrar-se a arribar a un acord sobre la reforma de Dublín, alguns líders de la UE han presentat una idea d'última hora de comptar amb plataformes de desembacament per a les persones refugiades i sol·licitants d'asil: una noció tan irresponsable com perillosa", ha manifestat Iverna McGowan, directora de l'Oficina d'Amnistia Internacional davant les Institucions Europees.

"Els desafiaments de la nostra època exigeixen un lideratge més valent per part del Consell. La població d'Europa i les persones que busquen refugi no mereixen menys".

L'esborrany de conclusions del Consell, recentment filtrat, inclou mesures com doblar el suport a la Guàrdia Costanera Líbia i altres entitats líbies. Aquest enfocament ha donat lloc a violacions de drets humans i al fet que la gent que és enviada de tornada a Líbia pateixi abusos com a tortura, violació i altres formes de violència.

"La lògica de passar als països veïns, ja sigui dins o fora d'Europa, la responsabilitat de rebre les persones refugiades i sol·licitants d'asil és profundament defectuosa, i no és sostenible. Els Estats membres han de trobar solucions basades en la solidaritat tant entre ells com amb les regions de fora d'Europa", ha manifestat Iverna McGowan.

"En referir-nos als principis fundadors de la UE de respecte pels drets humans i solidaritat entre els Estats membres, aquesta generació de líders europeus ha de donar una solució sostenible a una de les qüestions més urgents de la nostra època".

Informació complementària

Amnistia Internacional ha deixat clar que és fonamental que la reforma acordada inclogui un mecanisme obligatori de distribució, en el qual la responsabilitat envers les persones sol·licitants d'asil es reparteixi entre tots els Estats membres. A més de ser just, aquest sistema seria eficient: en estar tots els Estats membres implicats i no barallant per qui ha d'encarregar-se'n, les sol·licituds d'asil es processarien amb molta més rapidesa que en l'actualitat. A més, seria un sistema predictible, amb què s'evitarien les tensions que ara apareixen periòdicament entre els Estats membres, en situacions que inclouen quan els vaixells que rescaten a persones refugiades i migrants en el mar demanen instruccions sobre on desembarcar-les.

Un sistema reformat hauria de reforçar les normes per a la reunificació de les famílies. Les persones sol·licitants d'asil no han de veure's obligades a viatjar irregularment dins de la UE per reunir-se amb les seves famílies. Ha d'haver-hi unes normes més estrictes que exigeixin als governs dels Estats membres que investiguin proactivament els vincles familiars i facilitin la reunificació familiar mitjançant procediments ràpids.

Incomprensiblement, la definició de família en les normes actuals no s'estén als germans i germanes. Cal rectificar això. Alhora, el nou sistema ha de considerar els vincles familiars més amplis com un factor de connexió rellevant. En molts casos, els parents són tan importants per a la vida familiar com el nucli central i, en un context de desplaçament forçat, poden proporcionar un suport crucial a unes persones sol·licitants d'asil normalment traumatizades i vulnerables.