Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

UE: Complicitat europea en la violència contra persones refugiades i migrants a les fronteres de Croàcia

Danish Refugee Council

L'Oficina del Defensor del Poble Europeu ha anunciat avui que obrirà una investigació sobre el possible error de la Comissió Europea a l'hora de garantir que les autoritats croates respectin els drets fonamentals en les seves operacions frontereres finançades per la UE contra persones refugiades i migrants. Davant aquesta decisió, Eve Geddie, directora de l'Oficina d'Amnistia Internacional davant de les Institucions Europees, ha manifestat:

"Amnistia Internacional i altres organitzacions fa dos anys que documenten nombroses violacions de drets humans -incloent-hi pallisses i tortura- contra persones migrants i sol·licitants d'asil per part de la policia croata, el salari de la qual es paga amb fons de la UE. L'anunci, avui, d'una investigació de l'Oficina del Defensor del Poble Europeu sobre si la Comissió Europea ha permès que els fons segueixin utilitzant-se sense garantir el respecte dels drets humans és un primer pas important per abordar aquests abusos flagrants i garantir rendició de comptes.

En continuar finançant operacions frontereres i donant llum verda a l'adhesió de Croàcia a l'Espai Schengen, la Comissió ha renunciat a la seva obligació de vigilar com s'utilitzen els fons d'ajuda de la UE i transmet el perillós missatge que les violacions flagrants de drets humans poden continuar sense que ningú faci preguntes.

La queixa, presentada per Amnistia Internacional el setembre de 2020, va obrir la investigació i argumentava que la Comissió mirava cap a una altra banda davant dels informes d'abusos persistents. Alhora, revelava que la Comissió no havia establert un mecanisme de vigilància independent per garantir que les mesures adoptades per Croàcia en les seves fronteres -moltes de les quals finançades amb l'instrument d'ajuda d'emergència de la UE- són compatibles amb els drets fonamentals.

Esperem que la investigació de l'Oficina del Defensor del Poble Europeu porti a la Comissió a prendre mesures per garantir que l'ajuda de la UE per operacions frontereres no afavoreix que dones, homes, nenes i nens pateixin més violència i maltractaments a les fronteres d'Europa."

Informació complementària

L'Oficina del Defensor del Poble Europeu va decidir obrir una investigació sobre la queixa en la qual Amnistia Internacional sosté que la Comissió Europea no ha garantit el respecte de drets fonamentals en el context de les operacions de gestió fronterera finançades amb fons de la UE.

Croàcia es beneficiària de més de 108 milions d'euros del Fons d'Asil, Migració i Integració de la UE, i ha rebut 23,3 milions addicionals en concepte d'ajuda d'emergència per la gestió migratòria i de fronteres des de 2017. L'ajuda d'emergència a Croàcia cobreix majoritàriament els costos operatius, inclosos els salaris de les forces policials que han estat repetidament acusades de dur a terme devolucions il·legals i cometre abusos contra migrants i sol·licitants d'asil.

Segons revelen nombrosos informes publicats en els últims tres anys, d'Amnistia Internacional entre d'altres, la policia croata va agredir sistemàticament a homes, dones i adolescents que intentaven entrar en el país i va destruir els seus béns; en alguns casos, van despullar de la seva roba i calçat a la gent i la van obligar a caminar durant hores per la neu i travessar rius gelats.

A l'octubre, Consell Danès per a les Persones Refugiades va documentar successius casos de pallisses brutals, tortura i humiliació, així com un cas d'agressió sexual contra homes i nens capturats en territori croat, que van impulsar a la Comissió Europea a demanar que s'investiguessin els fets.